Läänit jäävät historiaan

Tasavallan presidentti on vahvistanut aluehallinnon uudistusta koskevan lainsäädännön. Uudistuksen myötä läänit jäävät historiaan ja aluehallinnon viranomaistehtävät siirtyvät kahdelle uudelle viranomaiselle. Kädenvääntö Keski-Pohjanmaan asemasta päätyi siihen, että vuoden siirtymäajan jälkeen maakunta siirtyy Pohjois-Pohjanmaan aluehallinnon piiriin - jos palvelut ruotsiksi voidaan turvata.

talous
Kuvassa Mari Kiviniemi ja Mauri Pekkarinen.
YLE

Ensi vuoden alusta voimaan astuvan uudistuksen mukaan läänit korvataan aluehallintovirastoilla (AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla (ELY). Aluehallintovirastoja tulee yhteensä kuusi, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia 15.

Aluehallintovirastojen tehtävänä on hoitaa lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä.

AVI ja ELY korvaavat kuusi eri viranomaista eli nykyiset lääninhallitukset, TE-keskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistot.

Aluehallintovirastojen ylijohtajat sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksten vastuualueiden johtajat valitaan joulukuussa.

Aluehallintouudistus lisää myös maakuntien liittojen yhteistyötä ja vaikutusvaltaa.

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon uudistuksen toteutumisesta vuoden 2012 loppuun mennessä.

Keski-Pohjanmaa ensin etelään

Valtioneuvosto päätti perjantaina, että Keski-Pohjanmaa järjestää ensi vuoden alusta aluehallinnon palvelut Pohjanmaan kanssa. Hallitus kuitenkin hyväksyi linjauksen, että maakunta siirtyy pohjoiseen yhteistyöalueeseen vuonna 2011 - mikäli ruotsinkieliset palvelut pystytään siellä turvaamaan. Ratkaisu syntyi äänestystuloksella 7-3.

RKP:n ministerit Astrid Thors ja Stefan Wallin sekä kokoomuksen Paula Risikko olivat sitä mieltä, että yhteistyösuunnan pitäisi olla pysyvästi etelä. Vihreät ministerit pidättäytyivät äänestämästä.

Palveluja tehostetaan ruotsiksi

Ruotsinkielisiä palveluja pyritään turvaamaan virkamiesten kielikoulutuksella sekä järjestämällä kielipalveluja Oulusta Oulun alueen ja Kokkolasta Keski-Pohjanmaan ruotsinkieliselle väestölle. Lisäksi henkilöstöä voidaan siirtää alueelle Työ- ja elinkeinoministeriön yksiköistä. Aluehallintoviraston kielipalvelu koskisi kymmenkuntaa virkamiestä. Kielipalvelut käydään läpi ensi vuonna.

Lähteet: YLE Uutiset