Vihreän Miesliikkeen hallitukseen pääsi nainen

Miesnäkökulmaa vihreiden politiikkaan tuovan Vihreän Miesliikkeen hallitukseen on valittu ensimmäistä kertaa nainen, imatralainen Hanna-Kaisa Lähde.

Kotimaa

Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Pekka Sauri, Pasi Malmi, Jukka Jonninen ja Ari Helo. Puheenjohtajana jatkaa Jukka Relander.

Hallitukseen valitun Hanna-Kaisa Lähteen toivotaan tuovan keskusteluihin monipuolisempia näkökulmia ja innostavan myös muita naisia mukaan Vihreän Miesliikkeen toimintaan. Miesliikkeen jäsenistä alle 10 prosenttia on naisia, joista tunnetuimpia on vapaa kirjoittaja Rosa Meriläinen.

Vihreä Miesliike esittää, että tasa-arvolakia olisi uudistettava määrittelemällä lain yksiselitteiseksi tavoitteeksi sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, jotta lain tiedostettaisiin koskevan myös miehiin kohdistuvaa sukupuolisyrjintää.

Lähteet: YLE Uutiset