KKO: Yhtenäisyyttä lasten seksuaalisen hyväksikäytön rangaistuksiin

Korkein oikeus (KKO) on tehnyt selvityksen lasten seksuaalisen hyväksikäytön rangaistuksista hovioikeuksissa. Tähän saakka tuomioistuimilla ei ole ollut yhtenäistä rangaistuskäytäntöä lasten seksuaalisissa hyväksikäyttötapauksissa. KKO haluaa selvityksellä tuoda ajantasaista tietoa tuomioistuinten käyttöön.

Kotimaa

KKO on laatinut suuntaa-antavan luokituksen tuomioistuinten käyttöön lasten seksuaalisesta hyväksikäytön rangaistuksista. Hovioikeuksien vuosina 200 - 2007 antamien tuomioiden pohjalta tehty selvitys on ensimmäinen laatuaan. Tarkoitus on luokitella tyypillisiä tekotapoja, jotta tuomioistuimissa voitaisiin noudattaa yhteinäisempää rangaistuslinjaa.

Tuomioistuimissa rikostapausten vertailua vaikeuttaa se, että oikeudenkäyntien asiakirjat on usein luokiteltu salaisiksi. KKO painottaa, että selvitys ei ole suositus tuomioistuimille. Tarkoitus on luoda vertailupohjaa rangaistuksia mietittäessä.

Tekotapa, uhrin ikä ja tekijä rangaistuksen pohjana

Selvityksen mukaan seksuaalisesta koskettelusta tyypilisin tuomio oli alle kuusi kuukautta ehdollista vankeutta. Tavallisesti uhri oli näissä tapauksissa yli 10 vuotias ja tekijä joku muu kuin oma vanhempi.

Sukupuoliyhteyden käsittävissä teoissa, joissa lapsi oli 11 - 15-vuotias rangaistuksena oli tavallisesti vähintään 1,5 vuotta vankeutta. Vankeus oli useimmiten myös ensikertalaiselle määrätty ehdottomaksi.

Alle yhden vuoden pituisia ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin usein myös silloin, kun rikoksen kohteena oli lähellä 16-vuoden suojaikärajaa oleva lapsi ja tekijä oli seurustelukumppani.

Törkeässä lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä on yleensä kysymys pitkään jatkuneesta tai pieneen lapseen kohdistuneesta hyväksikäytöstä. Näistä rikoksista lievimpiä olivat seksuaalinen koskettelu, jossa tekijänä oli isä tai isäpuoli. Tyyllinen tuomio törkeästä seksuaalisesta koskettelusta oli alle kaksi vuotta vankeutta.

Tavallisesti tuomiot olivat yli 2 vuotta mutta enintään 3 vuotta silloin kun isä tai isäpuoli oli sukupuoliyhteydessä lapsen kanssa.

Yli 5 vuoden vankeusrangaistukseen johtaneissa tapauksissa tekijä oli ollut sukupuoliyhteydessä topistuvasti ja uhri tai uhrit olivat tekojen alkaessa selvästi alle 10 vuotiaita.

Hovioikeuksien tuomioista tehtyjen valitusten määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2000 vuoteen 2007. KKO tarkasteli kaikkiaan 144 ratkaisua.

Lähteet: YLE Uutiset