Viittomakielikeskuksen perustaminen Jyväskylään varmistui

Jyväskylän yliopistossa aloittaa vuoden 2010 alussa toimintansa uusi Viittomakielen keskus. Keskuksen aloittaminen varmistui, kun opetusministeriö antoi yliopistolle erityistehtävän.

Yle Uutiset viittomakielellä
YLE / Joni Tammela

Erityistehtävän perusteella opetusministeriö myös rahoittaa keskuksen toiminnan.

Keskuksessa tehtään viittomakielen tutkimusta ja annetaan viittomakieleen liittyvää koulutusta.

Jyväskylän yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa voi suorittaa suomalaiseen viittomakieleen liittyvän maisteri- ja tohtoritutkinnon. Yliopistossa koulutetaan myös viittomakielisiä luokanopettajia.

Lähteet: YLE Uutiset