Valtio ei enää korvaa hirvikolarituhoja

Valtio ei enää joulukuun alusta alkaen korvaa hirvien ja suurpetojen aiheuttamien kolarien vaurioita. Syynä on se, että ajoneuvoille on saatavissa edullisia vakuutuksia myös näiden kolarien varalta. Hirvikolarien henkilövahingot korvataan aina pakollisen liikennevakuutuksen turvin.

Kotimaa
Hirviä valtatie 15:sta laidassa
YLE / Raine Martikainen

Suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen uusiutui joulukuun alussa muutenkin. Jatkossa suurpedon tappamista poroista maksetaan aiempaa pienempi korvaus. Aikaisemmin suurpedon tappamasta aikuisesta porosta tai siitosvasasta maksettiin kaksinkertainen korvaus sen käyvästä arvosta. Jatkossa korvaus on puolitoistakertainen.

Paliskunnalle voidaan kuitenkin maksaa korotettua korvausta, jos suurpedot ovat aiheuttaneet sen alueella poikkeuksellisen suuria vahinkoja.

Riistaeläinten aiheuttamien viljelys-, metsä- ja irtaimistovahinkojen korvauksissa on nyt luovuttu 250 euron omavastuusta. Tästä eteenpäin vahingot korvataan ilman euromääräistä rajoitusta, jos korvauksen hakijalle aiheutuu kalenterivuoden aikana vahinkoja yli 170 euron arvosta.

Lähteet: YLE Uutiset