1. yle.fi
  2. Uutiset

Saaristomatkailuun ympärivuotisia palveluita

Saaristomeren kansallispuistoon kehitetään ympärivuotista matkailua ja palveluita veneettömille. Parannusta kaivataan myös liikenneyhteyksiin, etenkin poikittaisliikenteeseen saariston itä- ja länsiosien välillä.

Saaristo ja saaret
Saariston ympärivuotisia matkailupalveluja halutaan kehittää.
YLE / Iiro Andersson

Tavoitteena on lisätä kävijöiden mahdollisuuksia tutustua saaristoon tavalla, joka varjelee luontoa ja saaristolaiskulttuuria. Alueen matkailuun halutaan luoda myös uusia työpaikkoja.

Koska Metsähallituksen hallinnoimassa Saaristomeren kansallispuistossa ei ole asutusta, suunnittelualueeksi on valittu Saaristomeren biosfäärialue, jossa on useita rekisteröityjä yrityksiä. Metsähallitus on yhdessä matkailu- ja ympäristötoimijoiden kanssa ideoinut uusia matkailutuotteita veneettömille kävijöille ja ympärivuotiseen retkeilyyn.

Seuraavaksi suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan yhteistyössä usean eri tahon kanssa.

Toivelistalla on esimerkiksi uusia liikenneyhteyksiä saariston länsi- ja itäosien välille, ulkosaariston luontoa esitteleviä matkailutuotteita, paremmin asiakkaita palvelevia kansallispuiston rakenteita ja opasteita sekä oppaiden ja ammattiyrittäjiien koulutusta.

Kolmelle alueen yritykselle PAN Parks -sertifikaatti

Alueen matkailuyrittäjillä on mahdollisuus hakea omaa elinkeinoansa tukevaa kumppanuutta PAN Parks:in kanssa. Kumppanuuden kriteerit on määritelty luontomatkailusuunnitelmassa. Nyt PAN Parks -sertifikaatti on myönnetty kolmelle yritykselle: Backaro, Pensar Syd ja Skeppargården. Yritykset voivat käyttää PAN Parks -logoa markkinoinnissaan sekä saavat markkinointitukea verkostosta.

- Meidän ei tarvinnut muuttaa juuri mitään, kun ryhdyimme tavoittelemaan sertifikaattia, kertoo Länsi-Turunmaan Nauvossa Pensar Syd-nimistä lomakohdetta vetävä Eva Johansson. Me toimimme jo ennestäänkin pienimuotoisesti ja ekologisesti esimerkiksi leirikoulujen järjestäjänä ja muutoinkin. Niinpä uutta oli lähinnä vain järjestöön tutustuminen. Olisi hyvä jos Pan Parksin kautta saisimme lisättyä toimintaa kesäkauden ulkopuolellekin, toivoo Johansson, joka on muuttanut vanhan Lottien lomakodin matkailukohteeksi.

Saaristomeren kansallispuisto on kuulunut vuodesta 2007 lähtien laadukkaasti hoidettujen ja erämaisten eurooppalaisten kansallispuistojen muodostamaan PAN Parks -verkostoon ja suunnitelma on osa eurooppalaisten verkoston jäsenyysprosessia. Saaristomeren kansallispuisto on ainoa verkoston merellinen kansallispuisto.

PAN Parks -laatumerkki on osoitus erämaisuudesta, poikkeuksellisista luontoarvoista ja korkealaatuisista virkistyspalveluista. Kansallispuisto ja sen asiakkaita palvelevat matkailuyritykset ovat sitoutuneet toiminnassaan tukemaan luonnonsuojelua ja paikallisyhteisön elinvoimaisuutta.

- En varsinaisesti odota lisää matkailijoita, ne tulevat jos ovat tullakseen. Näen sertifikaatin enemmänkin osoituksena toimintamme laadusta, kiteyttää Skeppargårdenin yrittäjä Jukka Salo Länsi-Turunmaan Paraisilta. Kotitilani on lampaita kasvattava luomutila, johon kuuluu myös leikkikalumuseo sekä Suomen ainoa alkuperäisessä kunnossa oleva purjelaiva. Ne, jotka arvostavat luonnonmukaisuutta, tietävät nyt saavansa sitä, tuumii Salo.

Luontomatkailu jo nyt merkittävä tulonlähde

Kestävä luontomatkailu on jo nyt alueella merkittävä tulonlähde. Tutkimuksen mukaan Saaristomerelle valtion sijoittama euro tulee noin kymmenkertaisena takaisin alueen elinkeinoelämään. Saaristomeren kokonaistulovaikutus on 3,4 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutus 41 henkilötyövuotta, Metsähallituksen oma henkilöstö poislukien.

- Tulot koostuvat etupäässä kauppa- ja polttoaineostoksista sekä venesatamamaksuista, toki jonkin verran myös majoitusmaksuista. Toistaiseksi kuitenkin veneilijät ovat olleet suurin matkailijaryhmä Saaristomeren kansallispuistossa, selvittää puistonjohtaja Hanna Ylitalo. Nyt olemme kuitenkin alueen yrittäjien kanssa kehittämässä myös veneettömien matkailijoiden mahdollisuuksia tutustua ainutlatuiseen merelliseen erämaahan, kertoo Ylitalo.

Saaristomeren luontomatkailusuunnitelma on laadittu Saaristomeren kansallispuiston yhteistyöryhmän ohjauksessa. Yhteistyöryhmässä oli 17 saariston eri tahon edustajaa.

Suunnitelman toimeenpanoa ja päivittämistä seuraa jatkossa kutistettu Saaristomeren yhteistyöryhmä: Saaristomeren Biosfäärialue, Länsi-Turunmaan kaupunki, Turku Touring, Kemiönsaaren kunta, Saaristokeskus Korpoström, Merenkulkulaitos, Varsinais-Suomen liitto, Turun yliopiston täydennysoppilaitos ja Metsähallitus. Suunnitelman toimeenpano tapahtuu pitkälti hankkeiden avulla.

Saaristomeren kansallispuisto perustettiin vuonna 1983 ja sitä hallinnoi Metsähallitus.

Saaristomeren kansallispuiston tavoitteena on luonnonsuojelun lisäksi ylläpitää saaristokulttuuria sekä turvata perinteisiä luonnonkäyttömuotoja ja säilyttää elävää saaristoyhteisöä. Perinteisillä elinkeinoilla on pienenevä taloudellinen merkitys saaristossa, kun taas palvelu- ja matkailualalla perustetaan yhä enemmän yrityksiä.

Lähteet: YLE Turku

Lue seuraavaksi