Kettus-rahoista uusi valitus

Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen Jorma Uski (ps.) on jättänyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle hakemuksen valtuuston vastuuvapauspäätösten purkamiseksi. Hakemus liittyy entiselle kaupunginjohtajalle Pekka Kettuselle maksettuihin erorahoihin.

eroraha
Pekka Kettunen
Pekka KettunenYLE

Uski kertoo jättäneensä KHO:lle Kettusen erorahan maksamiseen liittyvän hakemuksen purkaa Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätökset myöntää tilivelvollisille vastuuvapaudet vuosilta 2005 ja 2007.

-Sanottuja päätöksiä tehdessään valtuustolla oli käytettävissään asiantuntijoiden lausunnot, joiden mukaan eroraha voitiin maksaa ja se voitiin jättää perimättä takaisin. Nähdäkseni myöhemmin annettu korkeimman hallinto-oikeuden päätös, että valtuusto ylitti toimivaltansa hyväksyessään erorahan jättämisen perimättä takaisin, on sellainen uusi tieto, joka ei ollut käytettävissä päätöksiä tehtäessä ja olisi oleellisesti vaikuttanut päätökseen, Uski perustelee valitustaan.

Tällä perusteella sanotut päätökset vastuuvapauksien myöntämisestä pitäisi Uskin mielestä purkaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi tulee Uskin mukaan myös se, oliko valtuustolla, joka itse ylitti toimivaltansa hyväksyessään takaisinperinnästä luopumisen, toimivalta myöntää vastuuvapaus takaisinperinnän laiminlyöneille tilivelvollisille.

-Purkuhakemuksen jättäminen tuli välttämättömäksi valtuuston 16.11.2009 tekemän päätöksen vuoksi, erityisesti sen 8. kohta "toteaa asian loppuun käsitellyksi". Tuo päätöslause estää käsittelemästä vireillä olevaa valtuustoaloitettamme vastuuvapauksien saattamisesta uudelleen arvioitavaksi, Uski sanoo.

Uski kertoo valittavansa valtuuston samassa kokouksessa tekemästä päätöksestä, koska sanottu päätöslause saattaa lainvoimaiseksi tultuaan estää myös purkuhakemukseni käsittelemisen ja siitä mahdollisesti johtuvien toimenpiteiden täytäntöönpanon.

Lähteet: YLE Keski-Suomi