OECD lakkauttaisi työttömyyskassat

Teollisuusmaiden järjestö OECD arvostelee Suomen työttömyyskassajärjestelmää ja neuvoo harkitsemaan kassojen lakkauttamista. Ansiosidonnaisten työttömyysetujen jakaminen kannattaisi järjestön mielestä siirtää Kelalle tai verottajalle.

Kuva: YLE

Viikko sitten valmistuneessa raportissaan OECD arvelee Suomen työttömyyskassajärjestelmän haittaavan työttömien aktivoimista. Järjestö näet epäilee kassojen ajavan lähinnä jäsentensä etuja esimerkiksi pitkittäen tarpeettomasti etuuksien kestoa tai puolustaen niiden korkeaa tasoa.

Vaikka OECD hieman verhoaa ehdotuksiaan, käytännössä se silti neuvoo lopettamaan työttömyyskassat. Järjestö kehottaa Suomea ”miettimään uudelleen”, onko kassajärjestelmä ”todella hyvä ja nykyaikainen ratkaisu”. Jos vastaus on kielteinen, kassojen tehtävät olisi sulautettava kansalliseen eli Kelan hallinnoimaan sosiaalivakuutusjärjestelmään sekä verohallintoon, OECD:n raportoijat kirjoittavat katsauksessaan.

OECD arvioi, että työttömyyskorvausten hallintokulut nielevät Suomessa todennäköisesti ainakin 0,08 prosenttia bruttokansantuotteesta, mitä järjestö pitää korkeahkona verrattuna esimerkiksi Saksaan, jossa kulut ovat noin 0,05 prosenttia bkt:stä.

Ehdotuksillaan OECD tulee sohaisseeksi työmarkkinapoliittiseen ampiaispesään. Lähes kaikki työttömyyskassat ovat kytköksissä ammattiliittoihin, jotka pitävät niitä jäsenhankintansa ja valtansa tärkeimpinä kivijalkoina.

Sosiaalietuuksia uudistavan Sata-komitean piirissä on aiemmin tänä syksynä pohdittu kassajärjestelmän romuttamista. Se olisi tehty perustamalla ”Alfa-kassa”, josta ansiosidonnaisen etuuden tasoista korvausta saisi myös työttömyyskassaan kuulumaton. Ajatus ammuttiin nopeasti alas palkansaajajärjestöjen voimakkaan arvosteluryöpyn jälkeen.