Mätänevät kamelit riivaavat Australiaa

Keski-Australiaa vaivaava kuivuus on johtanut erikoiseen ongelmaan. Janoon kuolleiden kamelien raadot saastuttavat alkuperäisheimojen vedenottopaikkoja ja eläinten juomapaikkoja.

luonto

Aboriginaalien asuinalueista vastaava Central Land Council raportoi jopa tuhansien lampien ja purojen käyneen juomakelvottomiksi mädäntyvien kamelien vuoksi. Veteen pudonneet heikot eläimet eivät aina pääse ylös, vaan kuolevat veteen, sanoo Central Land Council johtaja David Alexander.

Myös kuihtuneiden vesilähteiden reunoille tuupertuneiden eläinten uskotaan aiheuttavan ongelmia. Raadot joutuvat veteen, kun sateet jälleen täyttävät lampia ja leventävät puroja. Muita eläimiä kuolee pilaantuneen veden vuoksi ja ihmisillekin raadot voivat aiheuttaa todellisen terveysrikin, Alexander varoittaa.

Janoiset kamelit ovat myös aiheuttaneet ongelmia Pohjoisen territorion Docker Riverissä. Vettä etsivät kamelijoukot ovat tunkeutuneet rikkoneet vesiputkia, tunkeutuneet koteihin ja mm. tukkineet lentokentän kiitoradan. Kylässä häiriköivä 3 000 kamelin lauma on nyt tarkoitus ajaa helikopterein aavikolle ja ampua.

Kameli on mantereen uustulokas, ensimmäiset eläimet tuotiin Australiaan 1840-luvulla helpottamaan liikkumista syrjäseuduilla. Rautatieverkoston ja tiekuljetusten kehityttyä vapaaksi lasketut eläimet ovat menestyneet hyvin luonnossa, vajaassa kymmenessä vuodessa kamelien määrä on kaksinkertaistunut ja tällä hetkellä niitä arvioidaan olevan noin miljoona.

Paikalliset asukkaat ovat nyreissään kamelien lisääntymisestä, sillä ne kilpailevat lampaiden ja karjan kanssa ruoka-apajista ja tallovat kasvillisuutta. Viranomaiset arvioivat, että jopa kaksi kolmesta Australian kamelista olisi tapettava, jotta ekokatastrofilta vältyttäisiin.

Lähteet: AFP, YLE Uutiset