Porovahinkojen korvausperusteet muuttuivat

Porovahinkojen korvaukset ovat muuttuneet. Joulukuun alussa voimaan tullut uusi riistavahinkolaki määrää, ettei riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvauksesta vähennetä enää omavastuuosuutta.

riista (liha)

Aiemmin viljelys-, eläin-, irtaimisto-, metsä- ja porovahinkojen korvauksista vähennettiin 250 euron omavastuu. Vahingot korvataan nyt ilman euromääräistä rajoitusta, jos vahingot ovat yli 170 euroa vuodessa.

Porovahinkojen korvaamisen perusteita muutetaan myös siten, että suurpedon tappamaa aikuista poroa tai siitosvasaa ei enää korvata käyvältä arvoltaan kaksinkertaisena vaan puolitoistakertaisena. Uutena elementtinä lakiin tuli myös mahdollisuus maksaa erityistä korvausta paliskunnille, joiden alueella suurpedot ovat pitkään aiheuttaneet poikkeuksellisen suurta vahinkoa.

Hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamia liikennevahinkoja ei enää korvata valtion varoista, koska yksityiseltä vakuutusalalta on saatavissa edullisia vakuutuksia tätä varten.

Suomeen perustetaan riistavahinkorekisteri, johon voidaan aiempaa järjestelmällisemmin kerätä ja tallentaa tietoa lain piirissä olevien riistaeläinten aiheuttamista vahingoista.

Lähteet: YLE Lappi