Korruptioelin tyytyväinen - Suomi ottanut vaarin

Suomen toimet puoluerahoituksen avaamiseksi ja lahjonnan kriminalisoimiseksi tyydyttävät Euroopan neuvostoa. Neuvoston korruptionvastaisen toimielimen GRECO:n lausunnon mukaan Suomen toimet ovat oikeansuuntaisia.

talous

GRECO (Group of States against Corruption) toteaa, että Suomen uusi lainsäädäntö ehdokkaiden vaalirahoituksesta on hyvä, koska se parantaa rahoituksen läpinäkyvyyttä ja valvontaa.

GRECO pitää muutoksia pari vuotta sitten antamiensa suositusten mukaisina.

Samantyyppinen lainsäädäntö puolueiden rahoituksen osalta on Suomessa vasta työn alla. GRECO:n mielestä ehdotetut linjaukset ovat kuitenkin oikeansuuntaisia.

Suomi sai kaksi vuotta sitten myös lahjonnan kriminalisointia koskevat suositukset. Lahjusrikoslain muutos on vielä työnalla, mutta se on tiukentumassa ainakin kansanedustajia koskevien lahjusten osalta.

GRECO arvioi, että Suomella on selkeä pyrkimys toteuttaa sen antamat suositukset.

Lähteet: YLE Uutiset