Pienriistaluvat säilyvät hallintopäätöksinä

Maa- ja metsätalousministeriön ylijohtaja Pentti Lähteenoja kiistää, että pienriistalupien myyntiä oltaisiin lähiaikoina sallimassa matkailuyrityksille. Asia voi tulla ajankohtaiseksi ensi vuosikymmenellä.

metsästys
Metso kiinnostaa metsästäjiä ja pohjoisen pieniä matkailuyrityksiäYLE / Timo Sipola

Lähteenojan mukaan ministeriössä ei ole valmisteltu lakiehdotusta, joka koskisi valtion mailla metsästettävän pienriistan lupamyyntiä.

Muun muassa Suomen Yrittäjät on ajanut muutosta, jossa matkailuyrittäjät saisivat jälleen mahdollisuuden myydä riekko- ja kanalintulupia. Perusteluna on, että pohjoisen kunnissa luontomatkailua pitäisi tukea.

Metsähallituslain myötä metsästysluvat muuttuivat vuonna 2005 valituskelpoisiksi hallintopäätöksiksi, jotka Metsähallitus myöntää.

- Tämä tilannehan syntyi vuonna 2004 syksyllä, kun nykyinen metsähallituslaki valmisteltiin niin perustuslakivaliokunta linjasi, että metsästys-, kalastus- ja maastoliikenneluvan myöntäminen valtion maalle on hallintopäätös ja sen mukaan on toimittu, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kala- ja kalaosaston ylijohtajan Pentti Lähteenoja.

Nykyistä järjestelmää on kritisoitu joustamattomaksi, koska kaikille halukkaille ei metsästyslupia myönnetä. Matkailuyrittäjät haluaisivat päästä nykyistä parempaan asemaan ja vaativat, että osa luvista jyvitettäisiin heille.

Vuoteen 2004 saakka matkailuyrittäjät saivat myydä metsästyslupia valtion maille. Tämän myynnin keskeisin ongelma oli se, että vastoin Metsähallituksen ohjeistusta yrittäjien suorittamassa myynnissä olivat usein etusijalla ne asiakkaat, jotka ostivat samalla myyjältä majoituspalvelun, varaten usein samalla kertaa myös seuraavalle vuodelle valmiiksi metsästysluvat ja majoituksen vuodesta toiseen.

Ajatusta ei ole suoralta kädeltä syytä hylätä, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole löydetty mallia jolla voitaisiin sekä taata metsästäjien tasapuolinen kohtelu että edistää yrittäjien etua, sanoo ylijohtaja Pentti Lähteenoja.

Lähteenojan mukaan metsästyslakia muutetaan ensi vuosikymmenellä laajemmin. Tuossa yhteydessä valtionmaiden metsästyskysymykset voivat tulla ajankohtaisiksi.

Lähteet: YLE Oulu