Hyppää sisältöön

Juhani Kostetista Museoviraston pääjohtaja

Turun museotoimenjohtaja, filosofian tohtori Juhani Kostet on valittu Museoviraston pääjohtajaksi. Kostetin viisivuotinen pesti Museoviraston johdossa alkaa vuodenvaihteessa, kun nykyinen pääjohtaja Paula Purhonen jää eläkkeelle.

Kuva: YLE / Petra Ristola

Ensi vuoden alussa alkava määräaikainen tehtävä jatkuu vuoden 2014 loppuun asti. Valtioneuvosto teki asiasta päätöksen torstaina.

Juhani Kostet on perehtynyt Museoviraston toimialaan Turun kaupungissa ja Turun maakuntamuseossa aluksi ympäristöosaston päällikkönä toimivana museoamanuenssina ja sittemmin intendenttinä ja museotoimenjohtajana vuodesta 1998 lukien.

Uusia haasteita

Tällä hetkellä hän on Turun museokeskuksen museotoimenjohtajana. Uudelta pestiltään Kostet odottaa uudenlaisia haasteita.

- Olen ollut samassa talossa töissä 28 vuotta ja viihtynyt hyvin, mutta välillä tulee sellainen olo että takki on vähän tyhjä ja nyt voisi antaa näitä kokemuksia muidenkin käyttöön ja palvelukseen, valotti Kostet YLE Turun Radion haastattelussa.

Kostet on valmistellut mm. Turun museotoimen uudelleenorganisointia ja hänellä on kokemusta erityisesti kunnallishallinnon kehittämistoimista.

- Olen kokenut tämän turkulaisen museotoimen muutoksen aika hyvänä haasteena, ja koen myöskin että olemme onnistuneet siinä. Turussa on pyritty hallinnon vähentämiseen ja satsaamaan nimenomaan museoalan tuottamiseen. Resursseja kohdentamalla ja yksiköiden välistä yhteistyötä kasvattamalla pystytään tuottamaan enemmän ja paremmin.

Organisaatiouudistus on vireillä myös Museovirastossa, ja Kostetin mukaan juuri se oli yksi tärkeä kimmoke hakea uutta virkaa.

Uudesta, viiden vuoden mittaisesta pestistään huolimatta Juhani Kostet ai aio jättää Turkua kokonaan taakseen.

- Olen turkulainen ja kyllä koti varmaan jää Turkuun!

Pitkä ura museoalalla

Turun lisäksi Juhani Kostet on työskennellyt assistenttina Oulun yliopistossa ja museoamanuenssina Tornion kaupungissa ja Tornion maakuntamuseossa.

Väitöskirjansa Kostet on tehnyt Suomen historiasta ja lisensiaatintyönsä yleisestä historiasta. Hän on perehtynyt mm. Suomen kaupunkihistoriaan ja kartografiaan sekä järjestöhistoriaan.

Kostet on Oulun yliopiston Suomen historian ja Turun yliopiston kaupunkihistorian dosentti. Hänellä on runsaasti museoalaan liittyvää luentotoimintaa sekä julkaisuja ja artikkeleita.

Museovirasto tutkii ja suojelee

Museoviraston pääjohtaja johtaa Museoviraston toimintaa ja vastaa siitä, että Museovirastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. Virkaan haki määräajassa 17 henkilöä.

Museoviraston nykyinen pääjohtaja Paula Purhonen jää eläkkeelle vuoden lopussa. Vuonna 2003 pääjohtajana aloittanut Purhonen on tehnyt Museovirastossa yli 40 vuoden työuran.

Opetusministeriön alainen Museovirasto vaalii Suomen aineellista kulttuuriperintöä: tallentaa, tutkii ja jakaa tietoa. Museovirasto on kulttuuri- ja tutkimuslaitos sekä suojeluviranomainen, joka palvelee monipuolisesti kansalaisia, päättäjiä, museoalan ammattilaisia, tutkijoita ja opiskelijoita.

Virasto vastaa muinaisjäännösten, rakennusperinnön, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa. Se myös kartuttaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansalliskokoelmaa, tutkii aineellista kulttuuriperintöämme ja kehittää sekä tukee kansallista museotointa.