Apulaisoikeusasiamies moittii poliisia ja työsuojelupiiriä

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja moittii Keski-Suomen poliisilaitosta ja työsuojelupiiriä työsuojeluasian käsittelyn viipymisestä. Apulaisoikeusasiamies Pajuoja toteaa, että työsuojelurikosten tutkinta on syyteoikeuden vanhenemisajan vuoksi tehtävä kiireellisesti.

Kuva: YLE

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja toteaa tuoreessa päätöksessään, että kahden vuoden vanhenemisajan vuoksi tehtävän tutkinnan kiirellisyysvaatimusta korostaa se, että tutkinta jakautuu kahdelle eri viranomaiselle, poliisille ja työsuojelupiirille.

- Lisäksi on varattava aikaa yleiselle syyttäjälle mahdollisen syyteharkinnan tekemiseen.

Työsuojelupiiri viivytteli lausuntoa

Poliisi lähetti helmikuussa 2007 aineiston esitutkinnasta Keski-Suomen työsuojelupiiriin lausuntoa varten. Piirin lakimies antoi lausunnon vasta maaliskuussa 2008, kun syyteoikeuden vanhentuminen oli jo käsillä.

Työsuojelupiirin lakimies antoi lausunnon vasta, kun johtava kihlakunnansyyttäjä oli asettanut hänelle määräajan. Poliisi ja myös kantelija olivat useasti kiirehtineet yhteydessä lakimieheen kiirehtien asiaa.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan poliisi on vastuussa esitutkinnan loppuun saattamisesta. Piirin lakimies oli kuitenkin omalla menettelyllään aiheuttanut esitutkinnan viiveen.

Moitteita myös poliisille ja syyttäjälle

Apulaisoikeusasiamies Pajuoja moittii myös poliisin tutkinnanjohtajaa esitutkinnan viipymisestä. Tutkinnanjohtaja oli yhteydessä syyttäjään vasta, kun syyteoikeus oli vanhenemassa. Tutkinnanjohtajan mukaan syynä viipymiseen oli suuri työmäärä. Hän ei katsonut voivansa laittaa työrikosten tutkintaa vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten kustannuksella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on aiemmin arvostellut syyttäjän yhteydenpitoa samassa asiassa.

Työsuojelupiirille arvostelua toisesta tapauksesta

Apulaisoikeusasiamies arvosteli työsuojelupiirin lakimiehen menettelyä myös toisessa syyteoikeuden vanhenemista koskevassa kantelussa.

Työsuojelua koskeva asia saapui piirin käsiteltäväksi neljä kuukautta ennen syyteoikeuden vanhenemista. Lakimies arvioi ensin, ettei asiaa saateta poliisitutkintaan. Myöhemmin tapaus toimitettiin tutkittavaksi kun syyteoikeus oli jo vanhentunut.

Viranomaisten tulisi kehittää yhteistyötä

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan olisi perusteltua, että Keski-Suomen poliisi, työsuojelupiiri ja syyttäjä kehittäisivät yhteistyötään työsuojelurikosepäilyissä ja niiden tutkinnassa.

- Työrikoksissa poliisin olisi toimitettava syyttäjälle kirjallinen suunnitelma tutkinnasta aikatauluineen. Syyteoikeuden lyhyen vanhentumisajan takia yhteistyöllä on poikkeuksellisen suuri merkitys työrikosten seuraamusjärjestelmässä, toteaa apulaisoikeusasiamies Pajuoja.