Lappeenrannan imago korkealla

Lappeenranta on noussut neljänneksi parhaaksi Suomen suurten kaupunkien imagovertailussa. Lappeenrantaa kiiteltiin vapaa-ajan viettomahdollisuuksista, kaupallisista palveluista, hyvästä sijainnista sekä kunnan kehittämisestä.

Lappeenranta
YLE Etelä-Karjala

Taloustutkimuksen imagokyselyssä Lappeenrannan edelle sijoittuivat vain Jyväskylä, Tampere ja Oulu. Tutkimukseen vastasi syksyn aikana vajaat 900 julkishallinnon, median ja elinkeinoelämän edustajaa.

Kaakkois-Suomen kaupunkien välisessä vertailussa Lappeenranta sijoittui ylivoimaiseksi ykköseksi. Muita kaakkoissuomalaisia kaupunkeja ei sijoittunut kymmenen parhaan joukkoon.

Viime vuoden vastaavassa imagotutkimuksessa Lappeenranta sijoittui jaetulle viidennelle sijalle Helsingin kanssa.

Kiitosta kunnallisista, kaupallisista ja vapaa-ajan palveluista

Erinomaiset arviot Lappeenranta sai vapaa-ajan viettomahdollisuuksista, kaupallisista palveluista, elinkeinotoiminnan kehittämisestä, liikenteellisesti hyvästä sijainnista sekä kunnan kehittämisaktiivisuudesta.

Hyvät arviot Lappeenrannalle annettiin kunnallisista palveluista, kunnallistekniikasta ja kuntayhteistyön tuloksellisuudesta.

Selvästi imagoa kohottaviksi tekijöiksi arvioitiin maankäyttö ja kaavoitus, mutta imagoa heikentäväksi tekijäksi kunnallistalous.

Kaupunginjohtaja tyytyväinen imagon nousuun

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Seppo Miettinen on tyytyväinen, että Lappeenrannan imago on tutkimusten mukaan edelleen noususuunnassa.

- Määrätietoinen kehittämistyömme on huomattu ja sitä arvostetaan. Lappeenranta on tämänkin tutkimuksen valossa Kaakkois-Suomen vetovoimaisin kaupunki, joka tunnetaan myös valtakunnallisesti hyvin, Miettinen toteaa.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala