Tutkimus: Nettiriippuvaisten aivot kutistuvat

Internetin ongelmakäyttäjien aivojen pintakerros voi kutistua 10 - 20 prosenttia, kertoo hiljattain julkaistu tutkimus.

Kuva: Ludovic Di Orio

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT on koonnut yhteen internetin aivoihin kohdistuvasta vaikutuksesta tehtyjä tutkimuksia.

Huhtikuun alussa julkaistun monikansallisen tutkimuksen mukaan internetiä runsaasti käyttävillä aivojen harmaa aine osoittaa eräänlaisen surkastumisen merkkejä. Aivojen pintakerros kutistuu jopa viidenneksen, mikä on samankaltainen ilmiö kuin alkoholi- ja huumeriippuvaisilla tapahtuu.

Aivot ovat hyvin herkät erilaisille vaikutuksille. Aivojen toiminta muuttuukin internetin suurkäyttäjillä täysin. Tämä johtuu siitä, että jos aivot joutuvat tekemään tiettyä toimintoa paljon, tätä toimintoa edistävät neurologiset yhteydet vahvistuvat.

Vastaavasti toiset toiminnot, jolloin eräät sosiaalisesti tärkeät käytösmallit voivat heiketä. Esimerkiksi nettiriippuvaisten kyky käydä keskusteluja tai katsoa toista ihmistä silmiin heikkenevät.

Internetriippuvaisten sosiaalinen elämä muuttuu, mistä voi nähdä selviä varoitussignaaleja. Tutkijoiden mukaan heidän sosiaalinen elämänsä ja työsuorituksensa heikkenevät, he ovat rauhattomia ollessaan irti tietokoneesta, mutta tuntevat suhteetonta onnentunnetta päästessään taas koneen ääreen. Pahimmillaan voi esiintyä narsistista käytöstä, pakko-oireita tai masennusta.

Internet muuttaa oppimista

Internet muuttaa radikaalisti ihmisten tapaa oppia ja muistaa asioita. Internetin käyttäjät eivät enää vaivaudu painamaan asioita muistiin, koska "kaikki" löytyy netistä.

Myös oppimisen on todettu muuttuneen pinnalliseksi ja ajattelun hajanaiseksi, koska internet pursuaa "ärsykkeiden kakofoniaa".

Internetin vaikutusta aivoihin on tutkittu melko paljon, mutta toistaiseksi tutkijat eivät tiedä, kuinka pysyviä vaikutukset ovat.