Vesienhoitosuunnitelma korostaa kuormituksen vähentämistä

Valtioneuvosto on hyväksynyt alueelliset vesienhoitosuunnitelmat. Tavoitteena on, että pinta- ja pohjavedet ovat hyvässä tilassa vuoteen 2015 mennessä.

vesiensuojelu
YLE Etelä-Karjalan radio

Etelä-Karjalassa korostuvat vesistöjen ravinnekuormituksen alentaminen ja järvien sisäisen kuormituksen hallinta. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen toimenpidenohjelmassa mainitaan muun muassa, että Rakkolanjoen ja Haapajärven jätevesikuormituksen tulisi loppua ja maatalouden kuormituksen vähentyä kolmanneksen. Lisäksi alueilla täytyy tehdä kunnostustoimia.

Hiitolanjoessa ja pienemmissä joissa vaelluskalojen nousu- ja lisääntymismahdollisuuksia tulisi parantaa. Pien-Saimaan kohdalla korostuvat maatalouden kuormituksen vähentämistarpeet.

Kaikissa vesistöissä hyvää tilaa ei saavuteta vuoteen 2015 mennessä vaan jatkoaikaa tarvitaan jopa vuoteen 2027 asti. Esimerkiksi Hiitolanjoella tarvitaan jatkoaikaa vuoteen 2027 pilaantuneiden sedimenttien takia.

Hanhijärvellä, Purnujärvellä ja Suokumaanjärvellä ulkoisen kuormituksen vähentäminen sekä järvien sisäisen kuormituksen hallinta vaativat jatkoaikaa tarvitaan vuoteen 2021 asti. Pohjavesistä Lappeenrannan Ukonhaudan saaminen hyvään tilaan tarvitsee jatkoaikaa vuoteen 2021 tai 2027 asti.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala