Vuokrakerrostalo asumiskieltoon Siilinjärvellä

Siilinjärven rakennuslautakunta on asettanut Harjamäessä sijaitsevan vuokrakerrostalon asumiskieltoon. Asukkaiden on poistuttava talosta tammikuun puoliväliin mennessä.

rakennuslautakunnat
YLE / Savo

Rakennuslautakunta määrää myös, että kesken jääneet talon peruskorjaus- ja muutostyöt on tehtävä loppuun. Talon espanjalainen omistaja ei ole toteuttanut taloon vaadittuja palo- ja sähköturvallisuuden korjauksia.

Lautakunta määrää kerrostalon rakennettavaksi valmiiksi, jota varten on haettava rakennuslupa. Talo voidaan myös pitää tyhjillään, jolloin se on suojattava säältä ja mahdolliselta vahingonteolta tammikuun loppuun mennessä.

Määräystensä pontimeksi Siilinjärven rakennuslautakunta aikoo asettaa asunto-osakeyhtiölle ja sen vastuuhenkilöille uhkasakon, jonka määrä on alustavasti 5000 euroa ja sitä korotetaan 3000 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta.

Taloa hallitseva asunto-osakeyhtiö on saanut kesäkuussa 2003 rakennusluvan peruskorjaus- ja muutostöihin. Rakennustyö on jäänyt kesken ja rakennuslupa on raiennut heinäkuussa 2008.

Siilinjärven kunta on pitänyt rakennuksessa kaksi katselmusta tämän vuoden lokakuussa ja joulukuun alussa. Rakennustyölle on määrätty haettavaksi uusi rakennuslupa ja siihen kuuluvat vastuulliset suunnittelijat ja työnjohto.

Rakennuslupaa ei ole kuitenkaan haettu, eikä vaadittuja henkilöturvallisuutta parantavia toimenpiteitä ole tehty joulukuun alkuun mennessä.

Lähteet: YLE Savo