1. yle.fi
  2. Uutiset

Masennuslääkitys voi muuttaa potilaan luonnetta

Masennuslääkitys voi yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan tehdä enemmänkin kuin vain parantaa masennuksen.

terveys

Monet se saa ulospäin suuntautuviksi, sosiaalisemmiksi ja vähemmän neuroottisiksi. Muutokset eivät selity vain masennuksen lievittymisellä, tutkijat kirjoittavat Archives of General Psychiatry -lehdessä.

Neuroottisuus ja sulkeutuneisuus voivat altistaa masennukselle, mutta masennushoitojen vaikutuksia niihin on tutkittu vähänlaisesti. Neuroottisuudella tarkoitetaan muun muassa taipumusta negatiiviseen ajatteluun ja tasapainotonta tunne-elämää.

Yhdysvaltalaisten tutkimukseen osallistui 240 vakavaa masennusta potevaa aikuista. Heistä puolet satunnaistettiin vuoden mittaiselle paroksetiinikuurille ja loput joko kognitiiviseen terapiaan tai lumelääkitykseen. Luonnetta ja masennusta arvioitiin ennen hoitoja, niiden aikana ja niiden jälkeen.

Masennus lieveni kaikissa ryhmissä, mutta neuroottiset taipumukset ja sulkeutuneisuus vähenivät eniten paroksetiiniryhmässä. Neuroottisuuden helpottaminen myös vähensi masennuksen uusiutumista paroksetiinia saaneilla.

Tulokset haastavat käsityksen, jonka mukaan paroksetiinin kaltaisiin serotoniinilääkkeisiin liittyvät persoonallisuuden muutokset johtuvat vain masennuksen lievenemisestä. Mahdollisesti neuroottisuuden väheneminen onkin yksi masennusta parantava tekijä, tutkijat pohtivat.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim

Lue seuraavaksi