Tofutehdas luo uskoa Padasjoella

Riihimäkeläinen Ohuafood Oy laajentaa toimintaansa Padasjoelle. Tulevan kevään aikana aloittava uusi tofutehdas tarjonnee kymmenkunta työpaikkaa muutaman vuoden kuluttua ja onkin siksi odotettu työllistäjä Padasjoella. Uutinen tofutehtaasta on otettu ilolla vastaan myös työttömien työpajassa.

Padasjoki
Metallityöpajassa Maaret Lunki.YLE Lahti

Peruspalvelukeskus Oivan Työpolun Padasjoen työpajalla käy noin 40 työtöntä. Työhönkuntoutuksen vastaava Miia Vilja painottaa, että kaikki ovat paikalla omasta halustaan, eikä tärkeimpänä vaikuttimena välttämättä edes ole työllistyminen. Työpajat kun tarjoavat työttömille mielekästä tekemistä, arkirutiineja ja arvokkaita ihmissuhteita. Ruokailutkin kuuluvat työpajalaisten etuihin.

Osa Padasjoen työpajalla käyvistä on käynyt siellä jo kesästä 2005 alkaen. Osalle taas työpajat ovat vain lyhyt välivaihe ennen uudelleentyöllistymistä. Kohtaloita on monenlaisia, eikä työttömästä voi piirtää mitään arkkityyppiä, työhönkuntoutuksen vastaava Miia Vilja tähdentää.

- Olen sitä kovasti miettinyt ja tullut siihen tulokseen, että jos joku yhteinen nimittäjä täällä oleville pitäisi keksiä, niin se olisi varmaankin se, että nämä ihmiset eivät etene urallaan kyynärpäätaktiikalla. Täällä olevat ihmiset ovat joviaaleja ja vaatimattomia.

Miia Viljan mukaan se näkyy myös työpajojen loistavassa tunnelmassa: yhteishenki kukoistaa.

Työpajatoiminta arvokasta

Padasjoen paja on ”äijäpaja”. Puutyötilat ovat ammattimaiset ja metallityötilat ovat pajan ylpeys. Myös ulkotöitä tehdään kunnan tilaamina. Oivan Työpolun työpaja löytyy myös Asikkalasta. Se on keskittynyt enemmän keramiikkaan, ompeluun ja muihin käsitöihin. Asikkalassa toimii myös myymälä, jossa Padasjoenkin tuotteita myydään. Tuotteista saadut tuotot ohjataan suoraan työpajojen toimintaan, jonka varsinaisina rahoittajina ovat Oiva-alueen kunnat.

Työpajatoiminta on korvaamattoman arvokasta paitsi työttömille, myös kunnalle ja koko yhteisölle. Valtio maksaa kunnille korvausta kuntouttavasta työtoiminnasta.

- Työhönkuntoutuminen myös vähentää terveydenhuolto- ja muita sosiaalihuollon kuluja ja on osana arkea parasta päihdehuoltoa. Padasjoki on tehnyt työpajoillaan pioneerityötä, ja toimintatapoja aiotaan laajentaa myös muihin Oiva-kuntiin, kertoo Padasjoen kunnanjohtaja Heikki Jaakkola.

Riihimäellä toimiva Ohuafood Oy laajentaa Padasjoelle. Yritys on jo hankkinut sopivan kiinteistön ja remontoi sitä parhaillaan vastaamaan tarpeitaan. Kymmenkunta työpaikkaa kuntaan tuova tehdas on tärkeä hanke koko kunnalle. Kunta on mukana osarahoittamassa tehdasta Padasjoen Kehitys Oy:n kautta. Lisäksi kunta on tukenut yrittäjiä tehdaskiinteistön löytämisessä ja kunnostamisessa. Työpajalaisetkin ottavat tehtaan ilolla vastaan riippumatta siitä, saako heistä kukaan työpaikkaa tehtaasta tai ei.

- Jos joku vaan Padasjoelta työllistyy, niin se on todella iso asia, kiteyttää työhönkuntoutuksen vastaava Miia Vilja.

Lähteet: YLE Lahti / Juha Paaso