1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Opettajat tarvitsevat lisää valmiuksia erityisoppilaiden tukemiseen

Erityisoppilaiden opiskelu tavallisissa opetusryhmissä luo kehittämispaineita opettajankoulutukseen. Ensi syksynä voimaan tulevaksi kaavaltu laki tähtää siihen, että erityisoppilaat saisivat ensisijaisesti tukea tavallisissa perusopetusryhmissä. Tällä hetkellä opettajankoulutus valmistaa lähinnä oppimisvaikeuksien tunnistamiseen eikä niinkään tukemiseen.

Kuva: Mika Kanerva

Jos erityisopetusta koskeva lakiuudistus toteutuu, erityisoppilaalle annettavan tuen tulee toteutua ensisijaisesti perusopetuksen puitteissa, ja erityisopettajan vetämään pienryhmään siirretään nykyistä harvemmin.

Erityispedagokiikan professori Hannu Savolainen Joensuun yliopistosta uskoo, että suunta on oikea.

- Hyvin monet tehokkaat keinot erityisopetuksessa ovat sellaisia, jotka ovat toteutettavissa osana yleisopetusta, Savolainen sanoo.

Uudistus haastaa opettajankoulutuksen

Lakiuudistusta on kuitenkin arvosteltu muun muassa siitä, ettei se huomioi opettajien työtaakan lisääntymistä liian suurissa opetusryhmissä. Toisaalta nykymuotoinen opettajankoulutus ei tarjoa riittäviä valmiuksia erityisoppilaiden tukemiseen.

- Tällä hetkellä opettajat koulutetaan lähinnä ongelmien tunnistamiseen, kertoo Helsingin yliopiston aineenopettajakoulutuksen johtaja Jari Lavonen.

- Aineenopettajakoulutuksessa on tällä hetkellä neljä opintopistettä kaikille yhteistä erityispedagokiikan opetusta. Sitten käsitellään aineryhmäkohtasesti oman aineen opetukseen ja oppimiseen liittyviä kysymyksiä. Tämä ei missään nimessä riitä niihin tilanteisiin, joita aineenopettajat nykyään kohtaavat, Lavonen sanoo.

Pienryhmiä ja vuorovaiktuskoulutusta

Myös luokanopettajakoulutuksessa erityisopetustilanteita opiskellaan yhden erityispedagokiikan kurssin verran, mutta Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori Kirsti Longan mielestä koulutuksen haaste on monimuotoisempi.

- Se, että järjestetään erillisiä kasvatuspsykologian, erityispedagokiikan ja monikulttuurisuuden kursseja, lisää toiseuden ajattelua. Aletaan ajatella, että on olemassa erikseen normaaleja ja ongelmatapauksia. Itse olemme ehdottamassa luokanopettajakoulutukseen tulevaisuudessa monitieteistä kokonaisuutta, jossa opetellaan haastavien vuorovaikutustilanteiden käsittelyä, Lonka sanoo.

Longan mielestä vaikeisiin vuorovaikutustilanteisiin opetteleminen on tulevaisuuden opettajalle yhä tärkeämpi taito heterogeenistyvissä opetusryhmissä. Hän myös sanoo, että erityispedagokiikkaa ja psykologiaa pitäisi jo nykyiselläänkin opettaa pienryhmissä eikä massaluennoilla.

Samaa pohtii ainoaa pakollista erityispedagokiikan kurssiaan käyvä, Helsingin yliopiston luokanopettajaopiskelija Marjaana Lampinen.

- Toivoisin enemmän keskustelevampaa, pienryhmätyyppistä opetusta, jossa näitä asioita voitaisiin paremmin käsitellä. Moneen muuhun kurssiin meillä liittyykin pienryhmät, mutta tähän ei. Se on mielestäni erikoista, Lampinen pohtii.