Viharikoksia entistä enemmän

Poliisin tietoon tulleiden viharikosten määrä kasvoi viime vuonna. Kaikkiaan poliisin tietoon tuli viime vuonna 859 epäiltyä rasistista tai muuta viharikosepäilyä. Yleisin epäilty rasistinen rikos oli pahoinpitely.

Kotimaa

Viharikosten määrä on selvästi kasvanut aikaisemmasta. Esimerkiksi Helsingissä rasistisia piirteitä sisältävien rikosepäilyjen määrä yli kaksinkertaistui toissa vuodesta.

Osittain kasvu johtuu tilastointimenetelmän muutoksista, mutta ilman muutostakin määrä olisi kasvanut selvästi, todetaan poliisiammattikorkeakoulun selvityksessä.

Viharikoksista 755 eli 88 prosenttia olivat rikoksia, joissa oli rasistisia piirteitä.

Kuudessa prosentissa tapauksia eli yhteensä 53 rikoksessa syyksi pääteltiin uhrin uskonto. 17 tapauksessa rikoksen kohteena olivat islaminuskoiset.

23 rikosilmoitusta tehtiin rikoksista, joissa syyksi uskotaan uhrin kuuluminen seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. 28 tapauksessa rikoksen syyn uskotaan liittyneen uhrin vammaisuuteen.

Viharikoksilla tarkoitetaan tekoja, joiden motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin edustamaa ryhmää kohtaan. Suomen rikoslaki ei tunne rikosnimikkeitä rasistinen rikos tai viharikos. Rikoksesta voidaan kuitenkin langettaa ankarampi rangaistus, jos teolla on ollut rasistinen motiivi tai jos teon syynä on uhrin kuuluminen sekusaalivähemmistöihin tai tiettyyn uskontokuntaan.

Lähteet: YLE Uutiset