Tikkalan osayleiskaava meni läpi

Jyväskylän valtuusto on hyväksynyt Tikkalan osayleiskaavan. Kaavasta äänestettiin kahdesti, kun perussuomalaiset vasemmistoliiton kannattamana olisivat halunneet kaavan ensin uudelleen valmisteluun ja sitten hylätä kokonaan.

Osayleiskaava

Valtuusto oli selkein äänin osayleiskaavan hyväksymisen puolella. Osa kyläläisistä vastusti viimeiseen asti yhdeksän tontin kaavoittamista kyläkeskuksen välittömään läheisyyteen.

Yleiskaavaan osoitetut rakentamisalueet on pyritty sijoittamaan siten, että maisema- ja luonnonarvoiltaan arat alueet jäävät rakentamiselta vapaaksi.

Avoimet peltoalueet säilyttävät kylän maaseutumaisemaa ja ne ovat elintärkeitä maatilojen säilymiselle. Maa- ja metsätalousalueilla on peruselinkeinojen harjoittamisen lisäksi merkitystä myös jokamiehen virkistyskäytölle.

Toteutuessaan yleiskaava muuttaa kyläkuvaa taajaan asutummaksi. Alueelle jää kuitenkin vapaata rakentamatonta aluetta ja rakennuspaikat ovat maaseutumaisen väljät.

Lähteet: YLE Keski-Suomi