Vanajavesikeskus laati laajalle vesistöalueelle pelastussuunnitelman

Vanajavesikeskuksen ja sen yhteistyökumppaneiden visioissa siintelee tavoite siitä, että Vanajavesi on tulevaisuudessakin kaunis, tunnettu ja houkutteleva kansallisaarre, hämäläisten ylpeys.

Vanajavesi
Vanajaveden ranta. Taustalla puiden takana Hämeenlinnan Linnankasarmi.
Tiina Kokko / Yle

Vanajavesikeskus on laatinut vuoteen 2025 saakka ulottuvan suunnitelman Vanajaveden tilan parantamiseksi. Kanta-Hämeen maakuntajärveksi valitusta Vanajavedestä halutaan luoda kaunis, tunnettu ja houkutteleva kansallisaarre.

Hoitotyölle luodaan vahvaa pohjaa Vanajavesikeskuksen strategialla, jossa yksi ensimmäisistä tehtävistä on vesistöalueen pelastusohjelman laatiminen.

Pelastusohjelma on yksi tärkeimmistä askelkivistä, kertoo Vanajavesikeskuksen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen.

- Se on tämän alueen toimijoiden ja ihmisten yhteinen suunnitelma siitä, että missä päin tehdään mitäkin, kuka tekee, minkälaisella yhteistyöllä ja kuka rahoittaa.

- Katsomme kutakuinkin valuma-aluekohtaisesti tyyliin: "tuolla on Loppijärvi, sillä on tällainen valuma-alue, mitä toimenpiteitä siellä tarvitsee tehdä, kuka tekee ja milloin tekee". Pistetään asioita tärkeysjärjestykseen ja katsomme sitten aluetta kokonaisuutena. Se on sellainen yhteinen sotasuunnitelma, pelastussuunnitelma.

Vanajavesikeskuksen toiminnan ja rahoituksen kannalta merkittävää on kesäkuussa tapahtuva Vanajavesi-Säätiön perustaminen. Siinä mukana ovat Hämeenlinnan, Janakkalan, Hattulan ja Valkeakosken kunnat sekä MTK Häme, Hämeen Sanomat, Palvelualojen ammattiliitto ja Hämeen Yrittäjät.