Taideyliopisto sai hallituksen

Teatterikorkeakoulusta tulee vain yksi edustaja. Myös Sirkka Hämäläinen nimitettiin.

kulttuuri

Taideyliopiston ensimmäinen hallitus on nimitetty alustavasti. Hallitus koostuu kymmenestä henkilöstä, joista kuusi on yhdistyvien yliopistojen edustajia.

Yliopiston ulkopuolelta tulevista hallituksen sidosryhmäjäsenistä eniten huomiota on herättänyt kauppatieteiden tohtorin Sirkka Hämäläinen-Lindforsin nimitys. Hämäläinen-Lindfors on toiminut enimmäkseen liiketalouden hallitustehtävissä, joskin hän timii tällä hetkellä myös Suomen Kansallisoopperan säätiön hallituksen puheenjohtajana.

Muut sidosryhmäjäsenet ovat myös Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksessa istuva talousprofessori Saku Mantere, Suomen Ranskan Instituutin johtaja Marja Sakari ja tukholmalaisen Dansens Husin taiteellinen johtaja Virve Sutinen.

Taideyliopistoksi yhdistyviä kolmea yliopistoa edustavat Kuvataideakatemian maalaustaiteen professori Tarja Pitkänen-Warner ja Sibelius-Akatemian pianomusiikin professori Erik T. Tawaststjerna, Teatterikorkeakoulun suunnittelija Ann-Charlotte Karlsson sekä Sibelius-Akatemian erikoissuunnittelija Tuomo Lukkarinen.

Opiskelijajäsenet ovat Sibelius-Akatemian Jussi Rauvola ja Kuvataideakatemian Virpi Viljanmaa.

Uuden yliopiston hallitus nimitetään virallisesti elokuussa, jos eduskunta hyväksyy yliopistolain muutoksen.