Ylen turvekysely: vesiensuojelu on heikoilla silloin, kun sitä eniten tarvitaan

Tutkijat epäilevät vesiensuojelun tehokkuutta rankkasateilla ja tulvakausina. Pintavalutuskentät toimivat parhaiten luonnontilaisilla soilla.

vesiensuojelu
Turvekyselyn vastauksia vesiensuojelurakenteista.

Vapon ympäristöjohtaja Mia Suominen luottaa vesiensuojeluun.

- Kun vesienkäsittelyjärjestelmät rakennetaan parhaan tekniikan mukaan, turvetuotannon vesienkäsittelyjärjestelmistä alapuoliseen vesistöön lähtevä vesi on parhaimmillaan lähellä luonnonsoiden valumavesien laatua. Pintavalutuskentän mitoituksessa huomioidaan myös suuret valumatilanteet.

Pintavalutuskentän idea on valuttaa vettä hiljalleen laajalla alueella, jolloin sen epäpuhtauksia laskeutuu ja suodattuu maaperään. Se on toinen parhaista mahdollisista vesiensuojelutekniikoista, joiden piiriin Vapo on luvannut saattaa kaikki suonsa vuoteen 2015 mennessä. Toinen ja harvinaisempi on kemiallinen puhdistus.

"Jäässä ne eivät pidätä mitään ja rankkasateiden aikana ne eivät ehdi pidättää."

Tutkijoiden luottamus on Suomista hatarampaa. Syken erikoistutkija Kaisa Heikkinen uskoo kiintoainetta jäävän pintavalutuskentille "jossain määrin", mutta on kollegoidensa tapaan huolissaan rankkasateista ja tulvista.

- Vesiensuojelurakenteiden puhdistustulokset ovat heikoimmillaan silloin, kun kentälle tulevat vesimäärät ovat suurimmillaan. Tällöin puhdistettava vesi suurelta osin vain virtaa nopeasti kentän yli, eikä pääse kontaktiin kentän vettä puhdistavan turpeen kanssa.

Syken johtava asiantuntija Tapio Lindholmin tuomio on vielä karumpi.

- Jäässä ne eivät pidätä mitään ja rankkasateiden aikana ne eivät ehdi pidättää.

Tilanne on paha esimerkiksi silloin, kun vesisade rummuttaa kuoritun suon pintaa. Tällöin nostokoneita odottavaa turvetta huuhtoutuu vesivirtojen mukana pois kentältä.

Ojitettu suo on huono perusta vesiensuojelulle

Luontoarvojen säilyttämiseksi turpeennostoa pyritään ohjaamaan luonnontilaisilta soilta metsäojitetuille soille. Vesiensuojelun näkökulmasta olisi kuitenkin hyvä, että kuivatusvedet voitaisiin valuttaa ojittamattomalle suolle rakennetulle pintavalutuskentälle.

- Ojitetulle suolle perustetut pintavalutuskentät toimivat huonosti. Sellaisia ei pitäisi käyttää ollenkaan, sanoo Syken johtava tutkija Raimo Heikkilä.

Pintavalutuskentällä veden pitäisi suodattua hiljalleen valuen. Soiden ojittamisella on puolestaan tavoiteltu veden nopeaa virtaamista pois. Ojitetun suon muuttaminen pintavalutuskentäksi vaatii ojien tukkimista ja maan mylläämistä. Vapon Suomisen tehtävä ei ole kuitenkaan mahdoton.

- Pintavalutuskenttä saadaan hyvin toimivaksi myös ojitetulle suolle, kun estetään oikovirtausten muodostuminen ja huolehditaan veden tasaisesta jakautumisesta kentälle.

Puhdistusrakenteita huolletaan hyvin - ainakin paperilla

Ympäristöluvassa määrätään, millainen vesiensuojelu suolle rakennetaan. Turpeennoston aikana viranomaiset tarkastavat ne säännöllisesti.

Ympäristöjohtaja Suomisen mukaan Vapo tekee ylimääräisiä tarkastuksia myös itse ja urakoitsijat tarkastavat suonsa vesiensuojelun kahden viikon välein.

- Näillä vapaaehtoisilla toimilla Vapo haluaa varmistaa vesiensuojelurakenteiden toimivuuden ja hyvän ympäristönhoidon tilan kaikilla tuotantoalueilla.

Kaisa Heikkisen arvio näyttää vihreää.

- Toivottavasti toimivat ympäristöluvassa asetettujen ehtojen mukaisesti.

Raimo Heikkilällä on huonoja kokemuksia.

- Olen nähnyt runsaasti konkreettisia esimerkkejä huonossa kunnossa olevista hoitamattomista vesiensuojelurakenteista.

SLL:n puheenjohtaja Risto Sulkavakankin luottamus on vähissä.

- Kolme tuoretta selvitystä osoittavat, että puutteita vesiensuojelurakenteissa on lähes jokaisella turvesuolla.