Ylen turvekysely: he vastasivat

Vapo ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat kyselyiden vakiokalustoa. Tohtoritason tutkijoilla on laaja-alaista kokemusta suoasioista. Virkamiehet kieltäytyivät vastaamasta.

turve

Turvekyselyyn tavoiteltiin toistakymmentä vastaajaa. Usein riitapukareina nähdään SLL ja Vapo, joten tällä kertaa tarkoitus oli laajentaa näkökulmaa tutkijoihin ja viranomaisiin. Väitteiden ja vastaajajoukon muodostamista varten haastateltiin lukuisia tutkijoita, viranomaisia, turveteollisuuden edustajia ja järvistään huolestuneita kansalaisia.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan annettujen väitteiden paikkansapitävyyttä ja omaa asiantuntemusta kyseisessä asiassa ja perustelemaan näkemystään sanallisesti. Vastaustaulukon pallojen värisävy (punainen-keltainen-vihreä) vastaa arviota väitteestä ja värikylläisyys (haalea-tumma) vastaajan asiantuntemusta.

Tohtoritason tutkijat vastasivat ja täyttivät yllättävänkin kattavasti Vapon ja SLL:n mielipiteiden väliin jääneen aukon. Ympäristöarvioita ja toimintaa tarkkailevien ELY-keskusten sekä lupia myöntävien aluehallintovirastojen virkamiehet eivät halunneet vastata kyselyyn.

Näin vastaajat kertoivat itse omista taustoistaan.

Björn Klöve, professori, Oulun yliopisto, TkT, professori

Yli 20 vuoden kokemus tieteellisestä tutkimuksesta turvetuotannon vesistövaikutuksista ja niiden hallinnasta erilaisilla vesiensuojelumenetelmillä.

Kaisa Heikkinen, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus, FT 

Olen tutkinut turvetuotannon vesistövaikutuksia ja kehittänyt menetelmiä turvetuotannon kuormituksen vähentämiseksi

Tapio Lindholm, johtava asiantuntija, Suomen ympäristökeskus, Kasvitieteen dosentti, FT ekologinen kasvitiede

Olen väitellyt soista ja ollut suoasioissa monin tavoin mukana. Soiden paeloekologia, kasvilliusuus, suksessio, metsäojitus ja erityisesti luonnonsuojelualueiden ojitettujen soiden ennallistus, yms

Raimo Heikkilä, johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus, FT, dosentti

Väitöskirja Kyrönjoen valuma-alueen maankäytön vaikutuksesta jokisuiston sedimentaatioon, toistasataa julkaisua suoluonnon monimuotoisuudesta ja soiden kehityshistoriasta, Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen tuntiopettaja, tutkija ja assistentti 1981-1990, GTK:n turvevarainventoinneissa kesä 1980, Vesi- ja ympäristöhallituksessa, Kainuun ympäristökeskuksessa ja SYKEssä vanhempi tutkija, erikoistutkija, tutkimusjohtaja ja johtava tutkija 1990-

Risto Sulkava, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, FT

Kansallinen suo- ja turvemaastarategiatyö. Maastotöitä ja opintoja suolajiston ja luonnonsuojelubiologian parissa.

Mia Suominen, ympäristöjohtaja, Vapo, MMT

Kuusi vuotta suoasoissa eri tehtävissä Vapolla ml. ympäristöluvitus ja suoresurssit. Sitä ennen yhdeksän vuotta tutkijana Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa, jossa myös soiden jälkikäyttöön liittyviä projekteja. Viimeisin tehtävä MTT:llä oli erikoistutkijana toimiminen kasvigeenivarojen säilyttämiseen liittyen. Tieteellisiä ja muita julkaisuja.