Rovaniemen keskustan vanhoista kouluista kiistaa

Museovirasto ja Rovaniemen kaupunki ovat eri mieltä siitä, pitäisikö keskustan vanhat koulurakennukset säilyttää. Kaupunki antaisi purkaa sekä Ferdinand Salokankaan suunnitteleman Ounaskosken yläasteen että Erkki Heloman suunnitteleman Ounaskosken koulun.

Museovirasto
Rovaniemen kaupungilla ja Museovirastolla on erilaiset näkemykset Ferdinand Salokankaan suunnitteleman Ounaskosken yläasteen rakennuksen (rakennettu 1954) kulttuurihistoriallisesta arvosta.
Rovaniemen kaupungilla ja Museovirastolla on erilaiset näkemykset Ferdinand Salokankaan suunnitteleman Ounaskosken yläasteen rakennuksen (rakennettu 1954) kulttuurihistoriallisesta arvosta.YLE / Perttu Ruokangas

RovaniemiKaupunki aikoo sen sijaan säästää Salokankaan suunnitteleman opettajien asuinrakennuksen.

Museoviraston mukaan Salokankaan suunnittelema koulu on vaalimisen arvoinen kohde ja Heloman suunnitteleman koulun rakennushistoriallinen arvo on selvitettävä.

Lapin ympäristökeskus esittää myös vaihtoehtoa, joka mahdollistaisi koulukiinteistökokonaisuuden säilyttämistä.

Rakennusyhtiö YIT aikoo purkaa koulut ja rakentaa tilalle kerrostaloja. YIT:n projekti tunnettiin aiemmin nimellä Fenix, nyttemmin on puhuttu Kielasta. Kiela-niminen ehdotus voitti kortteleista järjestetyn kerrostaloalueen suunnittelukilpailun 2008.

Koulut ovat tällä hetkellä väliaikaiskäytössä. Ounaskosken yläasteella on remonttia evakossa Lyseonpuiston lukion ja Ounaskosken koululla Korkalovaaran koulun väki.

Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys on tehnyt Museovirastolle esityksen Salokankaan suunnittelemien koulun ja opettajien asuintalon suojelemiseksi. Museovirasto ei ole vielä vastannut asukasyhdistyksen esitykseen.

Rakennusoikeutta pienennettiin

Rovaniemen tekninen lautakunta käsitteli Fenix-korttelien eli korttelien 33 ja 34 kaavaluonnosta tiistaina. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että korttelien asemakaavan muutosluonnos asetetaan julkisesti nähtäville. Lautakunta esittää vaihtoehdon B mukaista kaavaa. Siinä säilytettäisiin Salokankaan suunnittelema opettajien asuinrakennus. Sen sijaan Ounaskosken koulu ja yläaste purettaisiin kerrostalojen tieltä.

Kaava-alue jaetaan kahdeksi asiakirjaksi, joista kortteli 33 katualueineen muodostaa oman asemakaavan ja kortteli 34 katualueineen oman. Korttelin 33 kaavan muutoksesta järjetetään kaavakokous. Kaavan muutosehdotuksista pyydetään lausunnot Museovirastolta, Lapin ympäristökeskukselta sekä Rovaniemen kulttuuri-, koulutus- ja ympäristölautakunnilta.

Lautakunnan hyväksymän kaavaluonnoksen perusteella kortteleiden rakennusoikeutta on vähennetty hieman aiemmista versioista. Nyt rakennusoikeutta olisi 36 250 kerrosneliömetriä. Aiemmin rakennusoikeudeksi suunniteltiin 36 650 kerrosneliötä. Taloihin tulisi kahdesta kuuteen kerrosta.

Vielä syksyllä kaavasta oli esillä myös vaihtoehto A, jossa kaikki vanhat rakennukset olisi purettu ja tilalle rakennettu uusia kerrostaloja. Vaihtoehto A:ssa rakennusoikeutta olisi ollut 37 500 kerrosneliömetriä.

Eriävä mielipide

Vihreiden jäsen Sari Ylipulli esitti, että hän ei kannata kumpaakaan, ei A eikä B kaavavaihtoehtoa. Hänen esityksensä raukesi kannattamattomana. Ylipulli jätti asiasta eriävän mielipiteen. Hänen mielestään kumpikaan esitetty vaihtoehto ei ole kaupunkilaisten edun mukaista.

- Viittaan kansalaistoimijoiden "Mahdollisuuksien talo" -hankkeeseen ja kaupunkikuvallisiin seikkoihin. Mielestäni koko F. Salokankaan vanha koulumiljöö on säilytettävä, Ylipulli toteaa.

Ylipulli viittaa toukokuussa 2007 Ounaskosken yläasteella kokoontuneessa kansalaistapahtumassa tehtyyn aloitteeseen. Siinä esitettiin, että Rovakatu 4:ssä sijaitseva Salokankaan koulu ja opettajien asuinrakennus säilytetään kaupungin omistuksessa. Aloitteen tekijät ehdottivat rakennusta yleishyödyllisten yhteisöjen, yhdistysten ja toimijoiden käyttöön, kun rakennus jää pois koulujen käytöstä. Aloite ei kuitenkaan saanut tarpeeksi kannatusta kaupungin päättävissä elimissä.

Lähteet: YLE Lappi / Perttu Ruokangas