Ympäristöjärjestöt patistavat metsäyhtiöitä suojelemaan metsiään

Ympäristöjärjestöt vaativat metsäyhtiöitä suojelemaan osan omistamistaan metsistä Etelä-Suomessa. Vaatimuksensa tueksi järjestöt ovat julkaisseet uuden listan metsäyhtiöiden mailla olevista arvokkaista alueista.

luonto
Talvinen havupuumetsä.
YLE / Pentti Palmu

Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Greenpeacen uudella listalla on 25 aluetta, jotka ovat niiden mukaan arvokkaita luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta.

Järjestöt julkaisivat jo viime vuonna 52 vastaavaa suojelematonta luontokohdetta UPM:n ja Tornatorin mailla sisältävän listan.

Järjestöjen mukaan eteläisen metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaativat selvästi nykyistä laajempien metsäalueiden rauhoittamisen hakkuilta.

Järjestöt vaativat metsäyhtiöitä pidättäytymään hakkuista kaikissa sen suojeltavaksi esittämissä kohteissa, kunnes niiden suojelusta päästään yhteisymmärrykseen. Ympäristöjärjestöt ehdottavat, että ympäristöministeriö ja metsäyhtiöt aloittavat heti neuvottelut arvokkaiden kohteiden suojelusta Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman eli METSOn kautta.

Lähteet: YLE Uutiset