Jätteiden määrä jatkaa kasvuaan

Yhdyskuntajätteiden määrä on jatkanut kasvuaan. Viime vuonna jätteitä kertyi ennätysmäiset liki 2,8 miljoonaa tonnia, kertoo Tilastokeskus. Kaatopaikoille vietiin kuitenkin aiempaa vähemmän jätettä.

Kotimaa

Yhdyskuntajätteiden määrä on kasvanut tämän vuosikymmenen aikana 1 - 4 prosenttia vuodessa.

Jokaista suomalaista kohden jätettä kertyi viime vuonna keskimäärin 520 kiloa. Kotitaloudet tuottavat yhdyskuntajätteestä noin 60 prosenttia. Palvelualoilla eniten jätettä kertyy kaupassa ja terveydenhuollossa.

Noin puolet kaikista jätteistä oli elintarvikejätettä, keräyspaperia, pahvia ja kartonkia.

Jätteestä hyödynnettiin puolet

Kaikesta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin viime vuonna materiaalina tai polttamalla 49 prosenttia. Loput 51 prosenttia vietiin kaatopaikoille.

Kaatopaikkajätteen määrä vähentyi viime vuonna toissa vuoden tapaan. Erityisesti syynä on jätteen lisääntynyt energiakäyttö. Jätteen käyttö materiaalina väheni viime vuonna seitsemän prosenttia toissavuotisesta.

Kaikesta yhdyskuntajätteestä on biohajoavaa 80 prosenttia. Kaatopaikoille viety biohajoava jäte tuottaa hajotessaan metaania. Kaatopaikat aiheuttavatkin 3 - 4 prosenttia Suomen kasvihuonekaasuista.

Lähteet: YLE Uutiset