Perheväkivallan kierre halutaan katkaista

Päijät-Hämeen poliisilaitos on mukana pilottikokeilussa, jolla tähdätään katkaisemaan perheväkivallan uusiutuminen. Puuttumista pyritään tehostamaan moniammatillisella yhteistyöllä. Viime vuonna poliisi sai maakunnasta 800 tehtävää, jotka liittyivät perheväkivaltaan. Epäillyistä oli miehiä 119 ja naisia 18.

perheväkivalta
YLE Derrick Frilund

Päijät-Hämeen poliisilaitos on mukana ensi vuoden alkupuolella käynnistyvässä kokeilussa, jolla haetaan tehokkaampia keinoja perheväkivallan kierteen katkaisemiseen. Pahimmillaan ja pitkään jatkuessaan perheväkivalta voi johtaa henkirikokseen. Mallia pilotille on haettu Walesista.

Pilottikokeilussa moniammatillinen työryhmä käsittelee perheväkivaltatapaukset yhdessä päättäen jatkotoimista. Mukana on niin sosiaali- kuin terveyspuolenkin edustajia kuten poliisi, sosiaalipäivystys, terveydenhuolto, rikosuhripäivystys, mielenterveystoimi ja ensi- ja turvakoti.

Viime vuonna Päijät-Hämeessä kirjattiin 137 perheväkivaltatapausta. Epäillyistä 118 oli miehiä ja 18 naisia. Useissa perheissä poliisi kävi useita kertoja vuodessa. Nämä toistuvat tapaukset halutaan katkaista tehokkaammilla toimilla.

Jäävuoresta näkyvillä vain huippu

Perheväkivaltatapauksista valtaosa, käytännössä noin 80 prosenttia jää kokonaan pimentoon, koska niistä ei ilmoiteta poliisille. Tälle on monia syitä, mutta yksi keskeinen on häpeän tunne.

Asiat halutaan pitää salassa ja julkisivu kunnossa. Usein myös virheellisesti ajatellaan, että lapsille on parempi, kun asiasta ollaan hiljaa. Asian pitäisi olla päinvastoin, sillä nimenomaan lasten takia perheväkivaltaan tulisi heti puuttua.

Päijät-Hämeen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Tero Seppänen uskoo, että Walesin kokemuksiin nojautuva malli osoittautuu toimivaksi myös maakunnan alueella. Käytännön toimiin päästään ensi vuoden alkupuolella, jolloin pilotti varsinaisesti pääsee alkaa.

Lähteet: Yle Lahti / Markku Lähdetluoma