Metsäliitto ei valita kartellisakoista

Metsäliitto-konserni on päättänyt olla valittamatta korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden määräämistä sakoista puun hintakartelliin osallistumisesta. Metsäliitto on kuitenkin yhä eri mieltä markkinaoikeuden ratkaisusta. Toinen sakotettu Stora Enso päättää mahdollisesta omasta valituksestaan vuoden loppuun mennessä.

talous

Markkinaoikeus määräsi joulukuun alussa Metsäliitto Osuuskunnalle 21 miljoonan euron seuraamusmaksun kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä puun hankinnassa vuosina 1997-2004.

Markkinaoikeuden mukaan kyseessä oli kielletty yhteistyö Metsäliiton, Stora Enson ja UPM:n kesken. Sillä pyrittiin vaikuttamaan raakapuun hintakehityksen pitämiseen vakaana.

Metsäliitto korostaa, että yhtiöiden ei kuitenkaan katsottu sopineen hinnoista metsänomistajien vahingoksi eikä yhteistyöllä myöskään näytetty olleen vahingollisia vaikutuksia raakapuun markkinoilla. Valittamatta jättämistä yhtiö perustelee sillä, että tapahtuneesta on aikaa ja yhtiön katse on suunnattu tulevaisuuteen.

Stora Enso sai maksettavakseen 30 miljoonan seuraamusmaksun. Yhtiö päättää omasta mahdollisesta valituksestaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen vuoden loppuun mennessä.

UPM selvisi kartellin ilmiantajana jupakasta seuraamuksitta.

Lähteet: YLE Uutiset