Sarasvuo: johtaminen vaatii aitoa vuorovaikutusta

Trainers' Housen toimitusjohtajan Jari Sarasvuon mukaan johtamisen suurimmat virheet ovat vetäytyminen ja piiloutuminen, vetoaminen oman aseman hierarkiasuojaan sekä ajatteleminen pykälien kautta. Sarasvuon mielestä julkisella puolella uskotaan valitettavasti edelleen, että ihmisiä voi vaientaa vaikenemalla.

Jari Sarasvuo
Jari Sarasvuo ja Virpi Kuitunen
Jari Sarasvuo ja Virpi Kuitunen saapuivat yhdessä YLEn TV-uutisten 50-vuotisjuhlaan 1. syyskuuta.YLE

- Kun työyhteisö alkaa kriisiytyä, usein ainoa keino selvitä siitä on kriisiyttää tilannetta lisää. Ikävä asia on nostettava yhteiseksi avoimeksi asiaksi ja mahdollistettava kaikkien hekilöstöryhmien osallistuminen ongelman puintiin.

Sarasvuo sanoo henkilökohtaisesti suhtautuvansa varauksella työilmapiiriselvityksiin, koska niiden tulokset voivat vaihdella jo pelkästään vuodenajan perusteella.

- Ne eivät anna eksaktia tietoa organisaation tilanteesta. Parempi keino on ylläpitää jatkuvaa keskustelua, sormea pulssilla. Johdon pitää mennä ihmistä kohti ja viettää enemmän aikaa työntekijöiden painajaisten, kunniahimon, pelon ja unelmien kuilussa.

Johtaja ei Sarasvuon mukaan ole yksin syyllinen huonoon työilmapiiriin, mutta hän on vastuussa.

-Usein julkisella sektorilla esimerkiksi valtuustot saattavat paljonkin haitata työntekoa.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomessa on Sarasvuon mukaan edistytty valtavasti työilmapiiriasioissa..

-Mielipaha on vähentynyt niissä yhteisöissä, joissa on läpinäkyvät mittarit. Jos ei ole järkevää tapaa mitata laatua, kuten julkisella sektorilla, ei voida sopia yhteisestä arvopohjasta. Mutta esimerkiksi Espoon kaupungissa on tapahtunut hypähdysmäistä kehitystä kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa.

Sarasvuo ei suostu kommentoimaan Porin johtajuusongelmaa kuin yleisellä tasolla.

- Yleisellä tasolla voin sanoa, että eristäytyminen, salailu ja piileskely synnyttää epäluuloa. Company sanaa tulee latinasta ja tarkoittaa yhteistä leipää.

- Yksityiskohtiin puuttumista ja korjaavan palautteen antamista käytän itsekin, mutta ilman johdon ja henkilöstön aitoa vuoropuhelua nämä keinot muuttuvat katastrofaalisiksi yhteistyön esteeksi. Ehdottomasti tarvitaan keskinäistä luottamusta!

Lähteet: YLE Satakunta