Jynkän ekaluokkalaisten koulutie alkaa evakossa

Jynkän koulun sisäilmaongelmat on todettu niin pahoiksi, että ensi syksynä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat siirretään Niiralan kouluun. Koko koulu joutuu evakkoon syksyllä 2013.

Kuva: Yle / Keijo Salokangas

Kuopion Jynkän alakoulun sisäilmaongelmat ajavat ensi syksynä Jynkässä koulutiensä aloittavat lähes 60 ekaluokkalaista sekä kakkosluokkalaiset evakkoon Niiralan kouluun.

Mikrobiologisissa ja rakenteiden tutkimuksissa on todettu, että etenkin Jynkän koulun alakerran sisäilma on niin huonolaatuista ettei koululaisia voi laittaa sinne.

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat kuljetetaan busseilla Niiralaan ensi lukuvuoden ajan. Heidän kuljettamistaan perustellaan opetuksen järjestämisellä. Esimerkiksi kieltenopetusta ei ole kahtena ensimmäisenä kouluvuotena.

Syksyllä 2013 alkavaksi suunnitellun laajan peruskorjauksen alta koko Jynkän koulun toiminta aiotaan siirtää Niiralan kouluun.

Kuopion kaupunki käsittelee korjauksen tilasuunnitelmia torstaina. Käynnissä olevassa hankesuunnittelussa otetaan huomioon myös koulun purkaminen ja kokonaan uuden koulun rakentaminen. Jynkän koulu on valmistunut vuonna 1980.

Tilanteen vakavuus on tullut ilmi muutaman viime viikon aikana ja evakkosuunnitelmat ovat saaneet vauhtia työterveyshuollon puututtua asiaan. Tulevien ykkösluokkalaisten vanhemmille tilanteesta kerrottiin vanhempainillassa maanantaina.

Jynkän alakoulu on kärsinyt sisäilmaongelmista jo jonkin aikaa. Ongelmat koskevat koko koulun tiloja. Kuopion kaupungin tilakeskus korjasi viime syksynä pahimpia ongelmia lattia- ja seinäpinnoista, ilmanvaihdosta ja rakenteista. Käytössä on ollut myös ilmanpuhdistimia, mutta koulun alakerroksessa edes niistä ei näytä olevan apua. Koulun henkilökunnalle on aiheutunut vakavia terveysongelmia koulun sisäilman takia.

Kuopion kaupungin peruskorjausohjelmassa Jynkän koulun piti tulla korjauslistalle vasta vuosina 2016 - 2017. Tutkimuksissa ilmi tulleiden ongelmien takia korjausta on aikaistettu vuoteen 2013.