Nevalan Peruna pääsee laajentamaan

Länsi-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Nevalan Peruna Oy:n toiminnan laajentamiselle. Yhtiö voi käsitellä uuden luvan mukaan enintään 25 000 tonnia perunaa vuodessa, kun aiemman luvan mukainen perunamäärä oli 17 000 tonnia.

Nevalan peruna
Pestyjä perunoita
Yle

Nevalan Peruna Oy toimii samassa laitosrakennuksessa yhdessä Potpower Oy:n kanssa, joka valmistaa juureseineksiä. Ympäristölupa kattaa molemmat toiminnat.

Toiminnan harjoittajan on tarkkailtava toimintansa ympäristövaikutuksia varsin laajasti. Ympäristölupapäätöksessä on määrätty pintavesien ja pohjavesien tarkkailusta, joiden lisäksi toiminnan harjoittajan on osallistuttava Lapväärtinjoen yhteiseen vesistötarkkailuun sekä Lapväärtin-Isojoen kalataloudelliseen yhteistarkkailuun.

Toiminnasta on raportoitava vuosittain valvontaviranomaiselle, joka on ensi vuoden alusta alkaen Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (Etelä-Pohjanmaan ELY).

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi mutta sen lupamääräykset tarkistetaan vuoden 2019 loppuun mennessä jätettävän hakemuksen perusteella.

Ympäristölupapäätös tehtiin alueellisten ympäristökeskusten välisenä yhteistyönä. Luvan valmistelu suoritettiin Keski-Suomen ympäristökeskuksesta ja se ratkaistiin Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa. Yhteistyö pohjusti osaltaan ensi vuoden alusta uusiutuvan valtion aluehallinnon tuloa.

Lähteet: YLE Pohjanmaa