Stora Enso ei valita kartellituomiosta

Stora Enso on päättänyt jättää valittamatta korkeimpaan hallinto-oikeuteen metsäyhtiöiden välistä hintayhteistyötä ja tietojen vaihtoa raakapuun hankinnassa Suomessa vuosina 1997-2004 koskevasta markkinaoikeuden päätöksestä.

Stora Enso

Pörssitiedotteessaan yhtiö kuitenkin korostaa, että valittamatta jättäminen ei tarkoita sitä, että markkinaoikeuden päätös olisi yhtiön mielestä oikea.

Stora Enso määrättiin maksamaan 30 miljoonan euron seuraamusmaksu metsäyhtiöiden välisestä hintayhteistyöstä ja tietojen vaihdosta raakapuun hankinnassa Suomessa vuosina 1997-2004. Markkinaoikeus katsoi 3. joulukuuta antamassaan päätöksessä, että Stora Enso, UPM-Kymmene ja Metsäliitto Osuuskunta rikkoivat lakia kilpailunrajoituksista vaihtamalla keskenään yksityiskohtaiseksi katsottavaa tietoa.

Stora Enso kirjaa seuraamusmaksuun liittyen 30 miljoonan euron kertaluonteisen kulun vuoden 2009 viimeisen neljänneksen tulokseensa.

Lähteet: YLE Perämeri