Hallitus hyväksyi kiistellyn kaivoslain

Hallitus hyväksyi tänään esityksen uudeksi kaivoslaiksi. Esitys lopettaisi koneellisen kullankaivun Lemmenjoen kansallispuistossa. Lisäksi uraanikaivoksen perustamisen tarvittaisiin jatkossa kunnan suostumus.

talous
Kaivos.
YLE

Laissa esitetään koneellisen kullankaivun lopettamista ja kaivosoikeuksien lakkauttamista Lemmenjoen kansallispuistossa kahdeksan vuoden sisällä. Kultaa saa edelleen huuhdella, mutta sen etsimiseen ei voi käyttää järeitä koneita.

Lakiesityksen mukaan uraanin etsintä edellyttää aina malminetsintälupaa ja lupakäsittelystä vastaa jatkossa Turvatekniikan keskus. Sijaintikunnalla on lupahakemukseen veto-oikeus eli uraaninetsintälupaa ei voi saada ilman kunnanhallituksen suostumusta.

Valtausmaksusta malminetsintäkorvaukseen

Malmin etsintäluvan, kaivosluvan ja kullanhuuhdontaluvan haltija olisi nykyiseen tapaan velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja haitat täysimääräisesti maanomistajalle. Lisäksi luvanhaltija maksaisi etsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille vuotuisen korvauksen, jonka tasoa tarkistettaisiin.

Malminetsintäkorvaus olisi ensimmäiseltä neljältä vuodelta 20 euroa hehtaarilta vuodessa, ja se nousisi porrastetusti neljän vuoden jälkeen. Kullanhuuhdontakorvaus olisi 50 euroa hehtaarilta vuodessa. Valtiolle maksetusta valtausmaksusta luovuttaisiin.

Kaivosluvan haltijan olisi maksettava kiinteistön omistajalle vuosittainen louhintakorvaus, joka olisi 50 euroa hehtaarilta. Lisäksi louhintakorvauksena maksettaisiin 0,15 prosenttia vuoden aikaan louhitun kaivosmineraalien arvosta.

Luonnonsuojelijat ja kaivosteollisuus vaativat muutoksia

Uusi kaivoslaki yrittää sovittaa yhteen malminetsijöiden ja ympäristönsuojelijoiden vaatimukset. Sekä luonnonsuojeluväki että kaivosteollisuus vaativat hallituksen esitykseen vielä muutoksia, ennen sen lopullista hyväksymistä.

Mikäli eduskunta hyväksyy esityksen, uusi kaivoslaki astuu voimaan tammikuussa 2011.

Lakiesitystä ehdittiin siirtää jo kolme kertaa tänä vuonna. Keskeiset kiistat koskevat koneellisen kullankaivun lopettamista Lapissa, kaivosten perustamista ja erityisesti uraanikaivoshankkeita.

Lähteet: YLE Uutiset