Lammen puhdistus kestää Voikoskella

Valkealan Voikoskella säiliövaunuvuodon vuoksi saastuneen lammen puhdistusta on mietitty pitkään. Jo 1980-luvun alussa pilaantuneesta Haukilammesta on tehty seitsemän erillistä selvitystä.

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Ratahallintokeskus ei ole hakenut vielä ympäristölupaa Valkealan Voikoskella sijaitsevan Haukilammen puhdistamiseksi. Lampi pilaantui 80-luvun alussa, kun säiliövaunusta pääsi vuotamaan maastoon muun muassa hiilivetyjä ja bentseeniä. RHK:n tekemän tuoreen ympäristöarvion mukaan perusselvityksiä jatketaan vielä, kertoo ympäristöyksikön päällikkö Arto Hovi.

-Saastuneen alueen laajuus, kunnostustarve ja eliöstölle aiheutuva ekologinen riski ovat osittain selvittämättä. Lammen alueella on tehtävä vielä maaperätutkimuksia ja selvitettävä haitta-ainepitoisuuksia, Hovi toteaa. Voikoskella on tehty vuoden 1999 jälkeen jo seitsemän erillistä selvitystä.

Ratahallintokeskus puhdistaa vuosittain kemikaalivahinkojen jäljiltä 10-15 kohdetta. Kaakkois-Suomessa on useita kohteita, mutta ei sellaisia, jotka vaatisivat kiireellisiä toimenpiteitä.

Voikosken Haukilammen kemikaalivahingon ympäristöarvio on valmistunut marraskuun lopussa. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen käsittelyyn se tulee näinä päivinä. Ympäristöarviossa on arvioitu mahdolliset riskit ja vedetty johtopäätöksiä, mutta ei vielä esitetty ympäristöluvan hakemista tai korjaavia toimenpiteitä.

Haukilammen tulevan käytön selvittämiseksi saatetaan kuulla muun muassa lähialueiden asukkaita.

Arto Hovin mukaan lammen vedessä ei näy haitta-aineita. Kysymys on vähän samanlainen kuin Kymijoessa; mitä tapahtuu kun ryhdytään ruoppaamaan?

RHK käyttää vuosittain rahaa kemikaalivahinkojen jäljiltä saastuneiden alueiden puhdistamiseen noin 400 000 euroa.

Lähteet: YLE Kymenlaakso / Sakari Nikki