Kaakkois-Aasiasta löytyi tieteelle tuntematon lintulaji

Kansainvälinen tutkijaryhmä on löytänyt Vietnamin ja Laosin karstimetsistä tieteelle aiemmin tuntemattoman lintulajin, kertoo lintujen tutkimus- ja suojelujärjestö Birdlife. Lintu kuuluu uunilintuihin. Vaikka laji löydettiin vasta nyt, se ei luultavasti ole uhanalainen.

luonto
Phylloscopus calciatilis, englanniksi Limestone Leaf-warbler
Ulf Johansson / Naturhistoriska riksmuseet / Birdlife

Linnulle on annettu latinankielinen nimi Phylloscopus calciatilis, englanniksi Limestone Leaf-warbler. Suomenkielistä nimeä ei vielä ole.

Uusi uunilintulaji muistuttaa paljon 1 000 kilometriä pohjoisempana Kiinassa pesivää kultauunilintua, joksi sitä aluksi luultiin. Uusi laji on kuitenkin pienempi, sillä on suhteessa suurempi nokka ja pyöreämmät siivet. Laulu ja kutsuäänet ovat lajille ominaiset. Lopullisesti uusi lajilöytö varmistettiin DNA-tutkimuksella.

Löydön teki tutkijaryhmä, johon kuului lintutieteilijöitä mm. Birdlifestä ja ruotsalaisista tutkimuslaitoksista.

Tutkijat selvittävät seuraavaksi lajin mahdollisen uhanalaisuuden. Vietnamin ja Laosin rajaseudulla on kuitenkin laajalti linnulle sopivaa metsäistä karstimaata, joten välittömään sukupuuttouhkaan ei uskota. Alueella on lisäksi molempien maiden puolella luonnonsuojelualueet.

Karstimetsät ovat tutkijoiden mielenkiinnon kohteena, koska seudulla elää erittäin monipuolinen kasvien, selkärangattomien ja nisäkkäiden lajikirjo. Lintujen monimuotoisuus on paljastunut tutkijoille vasta hiljattain.

Maailmasta tunnetaan noin 10 000 lintulajia. Niistä uhanalaisia on yli tuhat. Uusia lintulajeja löydetään muutama vuosittain.

Lähteet: YLE Uutiset