Uutuuskirja vie homehelvettiin ja takaisin

Tuore teos Homehelvetti – Kriisistä ratkaisuihin maalaa synkän kuvan suomalaisesta todellisuudesta home- ja kosteusvaurioihin suhtautumisessa. Kirja on yksi vuoden merkittävimmistä kansanterveyttä- ja taloutta käsittelevistä teoksista. Homeongelmien kanssa painiva joutuu poimimaan neuvot osin rivien välistä.

Kuva: Tammi

Kirjan ensimmäinen kolmannes koostuu homeongelmia itse kohdanneiden kertomuksista, jotka karulla tavalla maalaavat kuvan siitä, kuinka piittaamattomasti homeongelmiin suhtaudutaan 2000-luvun Suomessa. Tähän syyllistyvät niin taloyhtiöt ja isännöitsijät kuin viranomaisetkin. Sivistyksen pintasilaus on pelottavan ohut silloin, kun homeasunnossa asuva yrittää saada taloyhtiötä korjaamaan ongelman.

Valittajaa yritetään väsyttää ja hänet jopa pyritään leimaamaan hulluksi. Korjauksiin ryhtymisessä viivytellään samalla, kun asunnossa asuvat sairastuvat aina vain pahemmin. Seurauksena on vakavia sairauksia, velkaongelmia, avioeroja ja jopa itsemurhia.

Loppuosa kirjasta koostuu asiantuntija-artikkeleista. Niistä ensimmäisen on kirjoittanut psykoterapeutti Marja-Liisa Dunder. Hänen artikkelissaan käsitellään sitä, kuinka ihmiset reagoivat yllättäviin ja hallitsemattomiin kriiseihin, joita homevauriot aina ovat. Homekriisi usein muuttaa täydellisesti siihen joutuneen minäkäsityksen ja identiteetin. Dunderin mukaan tehokkain henkinen apu homekriisissä on vertaistuki, eli kokemusten jakaminen toisten saman kokeneiden kanssa.

Artikkeleissa käydään läpi myös sitä, kuinka Suomessa on hitaasti ryhdytty ymmärtämään homeongelmien merkitys terveyden ja talouden kannalta. Erkki Helimon artikkelissa kerrotaan havainnollisesti esimerkkien kautta, millaisia ongelmia erityyppisissä rakennuksissa voi havaita. Helimon artikkelissa sivutaan myös rakentamisen laadun heikkenemistä. Hänen mukaansa yhä useammin homevaurioita lähdetään selvittämään alle kymmenen vuoden ikäisestä rakennuksesta. Helimo antaa myös apuvälineitä homeongelmien tunnistamiseen ja välttämiseen.

Samaa jatkaa Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja Hannele Rämö, jonka artikkelissa annetaan hyviä neuvoja asunnon ostamista harkitsevalle. Rämön artikkelissa nousee esiin myös se, kuinka asuntokaupan osapuolia palvelemaan tarkoitetut kuntotarkastukset palvelevat ostajia hyvin huonosti ja johtavat usein vain harhaan.

Artikkelinsa kirjaan ovat kirjoittaneet myös kaksi alan huippuasiantuntijaa, lääketieteen tohtori Tuula Putus ja mikrobiologian professori Mirja Salkinoja-Salonen. Heidän artikkelinsa käsittelevät sisätiloista löytyviä myrkyllisiä mikrobeja ja niiden aiheuttamia terveyshaittoja ja niiden toteamista. Artikkeleiden perusteella tutkittavaa vielä riittää, mutta jo tiedossa olevien seikkojen valossa ei jää epäselväksi, miten vakavasta uhasta terveydelle on loppujen lopuksi kyse.

Kirja on kattava kuvaus homeongelmista nyky-Suomessa. Omassa elämässään vasta homeongelmaan törmännyt joutuu kirjasta kaivamaan tietoa osittain rivien välistä. Kirjan alkupuolen homeongelmissa itse olleiden kuvaukset ovat arvokkaita tietolähteitä siitä, millaisia ongelmia voi joutua kohtaamaan. Kirjan rakenne olisi voinut olla ehkä hieman selvempi ja asiantuntijakirjoittajien taustoista olisi kaivannut kattavampaa taustatietoa.

Homehelvetti on joka tapauksessa vuoden tärkeimpiä kirjoja. Sen soisi kaikkien lukevan, sillä homeongelma voi osua kenen tahansa kohdalle. Nykyisen tutkimustiedon valossa on selvää, että homeongelma ei ole siitä kärsivän korvien välissä. Home- ja kosteusvaurioiden aiheuttamat terveydelliset ja taloudelliset sekä sosiaaliset haitat ovat niin valtavat, että voi vain ihmetellä, kuinka asia on pysynyt marginaalissa. Sattumaa se tuskin on.