Väritutkijalle suuri apuraha konenäkömittausten kehittämiseen

Itä-Suomen yliopiston väritutkija on saanut merkittävän apurahan. Nuorempi tutkija Tapani Hirvonen selvittää, miten puun spektrisiä ominaisuuksia voidaan hyödyntää metsäteollisuudessa.

Säätiöt ja apurahat

Väriutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuuden konenäköjärjestelmissä, jotka valvovat entistä tehokkaammin esimerkiksi sahatavaran laatua.

Apurahan saanut tutkija on kerännyt kuluvan vuoden aikana kattavan spektriaineiston, johon tulevat analyysit perustuvat.

Kokovuotinen 21 000 euron apuraha myönnetään Pohjois-Karjalan maakuntarahaston S.A. Tervon rahastosta.

Viime vuonna Tapani Hirvonen sai tutkimuksen aloittamiseen apurahan Pohjois-Karjalan Osuuspankkien Pekka Vallius -rahastosta.

Tutkimuksellaan Hirvonen tähtää filosofian tohtorin tutkintoon.