Sinunkin eläkesäästöjäsi saattaa päätyä ydinaseyhtiöihin

Tuoreen asevientiraportin mukaan ainakin yksi suomalainen eläkeyhtiö sijoittaa eläkevaroja rahastoihin, jotka puolestaan sijoittavat ydinaseita valmistavien yritysten osakkeisiin.

Kotimaa
BAE Systemsin työntekijä
Monet suomalaiset suursijoittajat - kuten Ilmarinen ja evankelisluterilainen kirkko tukevat ydinaseteollisuutta. Asia selviää tänään julkaistusta Suomen asevienti 2010 -raportista. Sijoittajat puolustautuvat sillä, ettei ydinaseisiin sijoittaminen ole laitonta.

Rauhan ja turvallisuuden tutkimusverkoston, Safer-Globe Finlandin mukaan ainakin eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahasto, Kuntien eläkevakuutusyhtiö Keva, ammattiliitto Pro ja Nordea Suomi tekevät suomalaisten varoin suoria ja epäsuoria sijoituksia ydinaseita valmistaviin yhtiöihin.

- Raportoimme tästä ensimmäisen kerran jo kaksi vuotta sitten. Se yllätti, että tilanne ei ole lainkaan muuttunut tässä välillä, tutkimuksen tehnyt tutkija Jarmo Pykälä ihmettelee.

Esimerkiksi Ilmarinen, jonka vastuulla on lähes 900 000:n suomalaisen lakisääteinen eläketurva, on sijoittanut viime vuosina eläkevaroja suoraan kolmeen ydinaseita tuottavaan yritykseen: EADS, BAE Systems ja Finmeccanica

Ydinaseet eivät ole kiellettyjä, joten niihin voi sijoittaa

Esimerkiksi BAE Systems on Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin asevalmistaja. Se tuottaa muun muassa ydinsukellusveneitä.

EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) on puolestaan Euroopan toiseksi suurin asevalmistaja, joka vastaa muun muassa Ranskan ydinaseohjelmasta. Sillä on Suomen valtion kanssa yhteinen holding-yhtiö, joka omistaa lähes 27 prosenttia suomalaisesta Patriasta.

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen puolustautuu sillä, ettei ydinaseita kieltäviä kansainvälisiä sopimuksia ole.

- Kansainväliset sopimukset ovat sen verran epäselviä ja lainsäädäntö on epäselvää, että se antaa yhtiöille lain mukaankin mahdollisuuden toimia ydinasebisneksessä. Sijoittajalle olisikin paljon parempi tilanne se, että kansainväliset sopimukset rajaisivat pelikentän rajat siihen, mikä on sallittua ja mikä ei ole, sanoo Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Anna Hyrske.

Suoraa ja epäsuoraa sijoittamista ydinaseisiin

Myös Nordea on sijoittanut muun muassa EADS:iin. Raportin mukaan Nordea on norjalaisessa lehti-ilmoittelussa avoimesti kannustanut sijoittamaan ydinaseteollisuuteen. Norjan valtion sijoitusrahasto on eettisiin periaatteisiin vedoten nostanut mustalle listalle muun muassa BAE:n ja EADS:n, koska nämä ovat osallisina ydinaseidentuotantoon.

Sekä Nordea että Ilmarinen ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Kuntien eläkevakuutus Keva, kirkko ja ammattiliitto Pro sijoittavat ydinaseiden valmistajiin epäsuorasti.

Kirkon sijoitukset ovat pääosin sen eläkerahaston sijoituksia. Kirkon keskusrahastossa ollaan tietoisia eläkerahaston salkun yhteyksistä aseteollisuuteen. Kirkko tukee rahastojen kautta esimerkiksi ydinaseita valmistavaa iltalialaista Finmeccanicaa ja Ranskan ydinaseohjelmasta vastaavaa EADS:ää.

- Ei ole oikein, että eläkerahoja sijoitetaan ydinasetoimialaan. Tavoitteemme on, ettei meidän salkussamme olisi tällaisia sijoituksia ollenkaan. Sen takia teemme jatkuvasti vaikuttamiskeskustelua varainhoitajiemme kanssa ja etsimme koko ajan yhtiöitä, jotka voisivat tarjota meille ratkaisuja, joissa huomioidaan vastuullisuusnäkökulmia, toteaa kirkon vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Magdalena Lönnroth.