Komissio patistaa Suomea energialainsäädännössä

Suomen kansallisessa energialainsäädännössä on yhä ristiriitoja EU:n säädösten kanssa. EU-komissio patistaa Suomea ja useita muita EU-maita korjaamaan asian. Patistaminen liittyy energian sisämarkkinoihin EU:ssa.

talous

EU-maiden johtajat ilmoittivat vime vuoden helmikuussa, että energian sisämarkkinat EU:ssa on toteutettava vuoteen 2014 mennessä.

Jotta energian sisämarkkinat EU:ssa toteutuvat, vaatii se, että maakaasun ja sähkön sisämarkkinoita koskevat EU:n säädökset saatetaan osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä.

Komission mukaan Suomen täytäntöönpanotoimenpiteet ovat osittain kesken. Kahdessa asiassa Suomella on vielä korjattavaa, katsoo komissio.

Toinen asia liittyy kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävien harmonisointiin. Suomessa tätä tehtävää hoitaa energiamarkkinavirasto.

Toinen kohta puolestaan liittyy sähkön siirtoverkon omistuksen eriyttämiseen. Suomella tähän liittyvät toimenpiteet on tehty, mutta lainsäädäntö puuttuu.

EU-direktiivi edellyttää, että muutokset kirjataan lakiin.

Suomen lisäksi myös muun muassa Ruotsi ja Britannia ovat saaneet moitteita energialainsäädännön ristiriidoista. Jo helmikuussa komissio moitti kahdeksaa jäsenmaata.

Jäsenmailla on kaksi kuukautta aikaa vastata komission vaatimuksiin.