1. yle.fi
  2. Uutiset

Serotoniinilääkkeet sopivat Parkinson-potilaan masennukseen

Neurology-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa serotoniinin takaisinoton estäjiin (SSRI) kuuluva paroksetiini sekä serotoniinin, noradrenaliinin ja dopamiinin takaisinoton estäjiin (SNRI) lukeutuva venlafaksiini olivat lumelääkettä tehokkaampia ja kummatkin lievittivät Parkinsonin tautia sairastavien masennusoireita yhtä tehokkaasti. Ne eivätkä myöskään pahentaneet Parkinsonin taudin motorisia oireita, joita SSRI-lääkityksiin on joissain tutkimuksissa liitetty.

terveys

Parkinsonin tautia sairastavat potevat usein myös masennusta, mutta osalla potilaista masennuslääkkeet aiheuttavat uusia oireita. Serotoniini-välittäjäaineen kautta vaikuttavat lääkkeet sen sijaan näyttäisivät turvallisilta ja tehokkailta myös Parkinson-potilaille.

Masennuslääkkeet eivät auttaneet osaa potilaista ja osa sai niistä vain pienen lievityksen, mikä on tyypillistä myös muissa potilasryhmissä. Aineisto ei kuitenkaan ollut riittävän suuri, jotta tutkijat olisivat kyenneet päättelemään, mikä tämän taustalla oli.

Tutkimukseen osallistui 115 Parkinsonin tautia ja masennusta sairastavaa potilasta, jotka satunnaistettiin 12 viikoksi paroksetiini-, venlafaksiini- tai lumelääkitykselle.

Lue seuraavaksi