Kirkon virkasuhteita uudistetaan

Jatkossa konfirmaatio on kelpoisuusehto kirkon virkoihin ja niihin työtehtäviin, jotka liittyvät jumalanpalveluselämään, diakoniaan, kasvatukseen, opetukseen tai sielunhoitoon.

politiikka

Kirkon virkasuhteita koskevaa lakia esitetään muutettavaksi. Jatkossa kirkon viranhaltijat olisivat pääosin samassa asemassa kuin julkisen sektorin viranhaltijat.

Esimerkiksi kurinpitomenettelyä koskevat säännökset on tarkoitus kumota. Virkasuhteen purkamista ja päättämistä koskisivat samat säännökset kuin muissa virkamieslaeissa.

Konfirmaatio lisätään kirkon viranhaltijoiden ja eräiden muiden työntekijöiden kelpoisuusehdoksi. Sen katsotaan vahvistavan kirkon jäsenen sitoutumista uskoon. Ehtoon tulee siirtymäaika, koska kirkon palveluksessa saattaa olla konfirmoimattomia henkilöitä.

Lakiesitys menee seuraavaksi eduskunnan käsiteltäväksi.