Väitös: Tietokonepeli voi tukea oppimismotivaatiota

Ekapeli on Jyväskylän yliopistossa kehitetty tietokonepeli, jonka avulla jo yli 100 000 lasta on saanut tukea lukemaan oppimiseen. Pelin motivoivuutta tutkittiin nyt ensimmäistä kertaa.

tiede
Ekapelin verkkoetusivu.
Ekapelin verkkoetusivu.Yle

Miia Ronimus selvitti psykologian väitöstutkimuksessaan, miten esikouluikäiset ja koulunkäyntiä aloittavat lapset motivoituvat digitaalisen pelin avulla tapahtuvaan lukemisen alkeiden harjoitteluun. Lapset pelasivat Ekapeli-tietokonepeliä, joka tarjoaa lisätukea lukemaan oppimiseen ja pyrkii ehkäisemään lukivaikeutta.

Ristiriitaisia tuloksia

Tutkittujen Ekapeli-versioiden motivoivuudesta saatiin lupaavia, mutta myös ristiriitaisia tuloksia.

Lapset itse arvioivat pelaamisen olevan hauskaa, mutta he eivät juuri hymyilleet tai nauraneet pelaamisen aikana, ja lapsen omasta aloitteesta tapahtuva pelaaminen oli harvinaista kotioloissakin.

Vanhemmat ja opettajat arvioivat lasten keskittyvän Ekapelin pelaamiseen selvästi paremmin kuin muihin oppimistilanteisiin, mutta Ekapelin pelaaminen kodeissa ja kouluissa oli kuitenkin melko vähäistä ja epäsäännöllistä.

Tytöt ja lukemisesta kiinnostuneet motivoituneimpia

Kaikkein myönteisimmin Ekapelin pelaamiseen suhtautuivat ne lapset, jotka olivat jo tutkimuksen alussa kiinnostuneita lukemisesta. Myös sukupuolella oli vaikutusta: tytöt pitivät pelaamisesta poikia enemmän.

Ekapelin pelaamisen huomattiin myös motivoivan lapsia selvästi paremmin koulussa kuin kotona, mahdollisesti siksi, että Ekapeli ei pystynyt kilpailemaan lasten ajankäytöstä vapaa-ajan leikkien ja harrastusten kanssa.

Palkkiopelit motivoivat kotona

Tutkimuksessa Ronimus selvitti myös, miten Ekapelin eri ominaisuudet vaikuttivat lasten motivaatioon. Tarkastelun kohteena olivat pelaamiseen vaihtelua ja palkitsevuutta tuovat palkkiopelit sekä pelin vaikeustason haastavuus.

Tulosten mukaan palkkiopelit lisäsivät pelaamiseen käytettyä aikaa, mutta tärkeää oli myös se, missä peliä käytettiin. Palkkiopelit ja vaikeustason helppous näyttivät olevan erityisen merkittävässä asemassa silloin, kun pelaaminen tapahtui kotona.

Ekapeliä on käyttänyt jo yli 100 000 lasta

Ekapeli on kehitetty Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Lapsen kielen kehitys -pitkittäistutkimuksessa kerätyn tiedon pohjalta. Aiemmissa tutkimuksissa Ekapelin on havaittu parantavan lasten lukemisvalmiuksia ja lukutaitoa, mutta sen motivoivuutta ei ole ennen tutkittu.

Ilmaiseksi saatavilla olevan Ekapelin eri versioita on tähän mennessä käyttänyt jo yli 100 000 suomalaislasta. Tutkimuksen aineistonkeruun jälkeen Ekapelistä on kehitetty uusia versioita, joiden motivoivuuteen on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota.

Tällä hetkellä Ekapeliä kehittää ja ylläpitää opetus- ja kulttuuriministeriön tukema, Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston LukiMat-hanke. Ekapelistä on nykyisin saatavilla useita eri versioita lukemaan oppimisen eri vaiheisiin.