Kaasugrillien merkinnöissä puutteita

Myynnissä olevien kaasugrillienj turvamerkinnöissä on usein puutteita valvonnasta huolimatta. Vastuu merkinnöistä on valmistajilla ja maahantuojilla.

Kotimaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan myytävien kaasugrillien merkinnöistä puuttuu pakollisia merkintöjä ja varoituksia. Tilanne ei ole korjaantunut, vaikka Tukes on huomauttanut merkintöjen puutteista jo vuonna 2009 tehtyjen valvontakäyntien jälkeen.

Tukesin turvallisuusinsinööri Merja Rajamäen mukaan grillien turvamerkintöjen valvomista vaikeuttaa myynnin sesonkimaisuus ja tuotteiden ja valmistajien vaihtuvuus.

Tukes tarkastaa grillejä liikkeisiin tehtävillä valvontakäynneillä. Jos merkinnöissä havaitaan puutteita, laitteet asetetaan myyntikeiltoon ainakin turvallisuusasioiden selvittämisen ajaksi, sanoo Rajamäki.

Kaikkien Suomessa myytävien kaasugrillien on oltava tyyppihyväksyttyjä. Jos tyyppihyväksyntää osoittavat merkinnät ovat puutteellisia, on Tukesin mukaan syytä epäillä laitteen turvallisuutta.

Tyyppihyväksynnän saamisesta vastaa tuotteen valmistaja tai maahantuoja. Myytävissä laitteissa on oltava tyyppihyväksynnän osoittava CE-merkki ja viranomaisten vaatimat pakolliset merkinnät ja varoitustekstit.