1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

STM selvittää ohjelmistoyrityksille maksettujen miljoonatukien laillisuuden

Jos miljoonatuet todetaan lainvastaisiksi, niitä kenties peritään yrityksiltä takaisin. Tukia maksettiin, jotta potilastiedot saataisiin liikkumaan entistä sujuvammin eri tietojärjestelmissä. On mahdollista, että niille hankitaan EU-komission hyväksyntä jälkikäteen.

Kotimaan uutiset
Nainen käyttää tietokonetta lääkärin vastaanotolla.
Yle

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää, ovatko sen myöntämät tuet potilastietojärjestelmien kehittämiseen olleet laillisia. Valtiontalouden tarkastusvirasto pitää ilmeisenä, että rahaa on ohjattu merkittävässä markkina-asemassa oleville yrityksille, mikä on yleensä kiellettyä EU:ssa. Jos noin 10 miljoonan euron tuet katsotaan lainvastaisiksi, saatetaan niitä periä takaisin ohjelmistoyrityksiltä.

Terveydenhuollossa on ollut vuosikausia ongelmana, että potilastiedot eivät liiku sujuvasti eri ohjelmistojen välillä. Suurimmat järjestelmätoimittajat ovat Effica-järjestelmää tarjoava Tieto ja Pegasos järjestelmää kehittävä Logica. Vuosina 2004 - 2007 Sosiaali- ja terveysministeriö rahoitti nk. klusterihankkeita joissa kehitettiin potilaskertomusjärjestelmien yhteensopivuutta. Hankkeille ohjattiin rahaa sairaanhoitopiirien kautta noin 10 miljoonaa euroa.

VTV: Ministeriö on tukenut markkinahäiriötä

Valtiontalouden tarkastusvirasto puuttui tänä keväänä klusterihankkeiden rahoitukseen. Virasto pitää ilmeisenä, että STM on ohjannut rahoja vallitsevassa markkina-asemassa olevien ohjelmistoyritysten tuotekehityksen tukemiseen.

Viraston lausunnossa muistutetaan, että tällainen tuki on lähtökohtaisesti kiellettyä, ellei sitä ole etukäteen hyväksytty EU:n komissiossa. VTV katsoo myös, että ministeriö on toiminnallaan tukenut potilastietojärjestelmien markkinoiden sulkeutumista ja markkinahäiriöitä.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee toteaa, että ministeriö ottaa tarkastusviraston kritiikin vakavasti ja selvittää perin pohjin, onko rahoitus ollut lain mukaista.

- Tukien EU-hyväksynnän tarpeesta vallitsee erilaisia näkemyksiä, ja tämä on yksi asia joka selvitetään, kun teemme vastineen tarkastusvirastolle, hän toteaa.

Yksi mahdollisuus on, että tuille yritetään saada EU:n komission hyväksyntä jälkikäteen. Jos lopulta päädytään siihen, että tuet ovat olleet säädösten vastaisia, niitä voidaan periä takaisin ohjelmistoyrityksiltä eli käytännössä Logicalta ja Tiedolta.

- Nyt selvitetään myös onko tukien takaisinperinnälle tarvetta ja millä perusteella. Tätä ei vielä tiedetä. Takaisinperintää on kyllä tehty aiemminkin, toteaa Sillanaukee.

Brax: Lakia ei ole tunnettu tarpeeksi

Painetta asian selvittämiseen odotetaan myös eduskunnasta. Tarkastusvaliokunta muotoilee parhaillaan raporttia potilastietojärjestelmiin käytetyistä julkisista varoista. Valiokunnan puheenjohtaja Tuija Brax (vihr.) korostaa, että veronmaksajien rahaa ei saa ohjata vallitsevassa markkina-asemassa oleville yrityksille.

- En usko, että kukaan on tahallaan nimenomaisesti päättänyt rikkoa lakia. Ei ole vain tarpeeksi hyvin tunnettu sitä, mitä laki hyvin selvästi vaatii hankkeiden valvomisesta, kilpailusta ja valtionapujen käytöstä, hän pohtii.

Brax arvioi myös, että potilastietojärjestelmien kehittäminen on ylipäänsä edennyt kehnosti. Hänen mukaansa ongelmana on, että suurilta järjestelmätoimittajilta ei ole vaadittu nk. avoimia rajapintoja, jotka takaisivat sen, että ulkopuoliset ohjelmistotuottajat voivat tuottaa lisäosia ohjelmistoihin. Tämä on Braxin mukaan johtanut siihen, että julkinen sektori on liian riippuvainen muutamasta ohjelmistotoimittajasta.