Tuulivoima myötätuulessa Satakunnassa

Sekä Luvian että Merikarvian tuulipuistosuunnitelmat etenevät ja kaavat ovat tulossa nähtäville. Yhteensä maakuntaan on tulossa 19 tuulivoima-aluetta. Luvialla on myönnytty vähentämään voimaloita Lankoorinniemellä, koska suunnitelmat ovat herättäneet voimakasta vastustusta.

Kuva: Yle

Satakunnan rannikkokuntien tuulivoimahankkeet etenevät. Luvian Oosinselän osayleiskaava on tulossa nähtäville tämän illan kunnanhallituksen kokouksen jälkeen.

Kunnanjohtaja Kari Ojalahden mukaan suunnitelmista on poistettu kolme Lankoorinniemelle kaavailtua voimalaa, koska asukkaat ovat vastustaneet niitä. Nyt Luvian tuulipuistoon tulisi 33 voimalaa.

ELY -keskus puolestaan on saanut valmiiksi lausuntonsa Merikarvian tuulipuiston ympäristövaikutuksista ja alueen kaavaluonnos tulee nähtäville lähiaikoina.

Korpi-Matin alueen tuulipuistoon tulisi noin 35 tuulivoimalaa. Voimaloiden teho on 2-5 megawattia. Puisto sijoittuisi keskustan pohjoispuolelta Trolssin kylän itälaidalle. Alue on nyt pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Korpi-Matin tuulipuisto on osa energiaohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä tuulivoiman tuotantoa Satakunnasa.

Kaikkiaan Satakuntaan on suunnitteilla 19 tuulivoima-aluetta.