Nuorille kirjailijoille enemmän isoja apurahoja

Apurahan saaneiden keski-ikä on 44 vuotta. Myös isojen apurahojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta.

kulttuuri

Nuoret kirjailijat ja kääntäjät saavat tänä vuonna aiempaa suurempia kirjastoapurahoja. Apurahan saaneiden kirjailijoiden ja kääntäjien keski-ikä oli tänä vuonna 44 vuotta, kun viime vuonna se oli 52 vuotta.

Isoja, 7 000 - 14 500 euron apurahoja myönnettiin tänä vuonna 90 kappaletta. Viime vuonna niitä myönnettiin 67 kappaletta.

Yli 7 000 euron apurahat ovat siitä tärkeitä, että ne sisältävät apurahan saajien eläke- ja sosiaaliturvan.

Apurahat myöntää vuosittain kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta. Isojen apurahojen määrän lisääminen ja niiden myöntäminen nuoremmille tekijöille ovat olleet lautakunnan tavoitteita.

Kirjastoapurahan sai tänä vuonna kaiken kaikkiaan 891 kirjailijaa ja kääntäjää. Apurahojen kokonaissumma oli 2,9 miljoonaa euroa.

Apurahasumma on sidottu yleisten kirjastojen edellisen vuoden kirjahankintojen suuruuteen.